Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ô uế bên trong

Kinh Thánh: Mác 7:14-15

“Bấy giờ, Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng: Các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu: Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ dáy người được; nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người.” (BTT)

Năm 1791, John Wesley đã viết: “Sự lôi thôi không thuộc về tôn giáo. Sự thanh sạch mới thực sánh cùng sự tin kính.” Ý ông muốn nói việc tôn kính Đức Chúa Trời sẽ tạo nên kỷ luật cá nhân, là những thói quen quý trọng thân thể và sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Nhưng đối với những người Do Thái xung quanh Chúa Jêsus, thì sự tinh sạch về mặt lễ nghi mới là cách để được Chúa quý trọng (Ma-thi-ơ 15:9). Đó là loại hành vi ám ảnh cưỡng chế chứng tỏ suy nghĩ lệch lạc của họ, là hậu quả của sự giảng dạy sai lầm theo ý riêng của họ.

Chúa Jêsus đã chỉ cho đám đông thấy nỗi ám ảnh tôn giáo của họ là điều vô ích (Mác 7:1-13). Họ tin rằng những nghi thức, thứ được phát minh bởi các nhà thần học chứ không bao giờ bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời, là quan trọng hơn những gì Chúa đã phán rất rõ ràng trong Lời của Ngài. Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời trong hình dạng con người và Ngài có thẩm quyền đó. Ngài đã ra lệnh cho họ phải lắng nghe Ngài và hiểu đúng về nghi thức rửa tay.

Chúa Jêsus đi vào trọng tâm của vấn đề. “Sự ô uế” thực sự không phải là vấn đề vệ sinh thực phẩm kém (điều mà họ không mấy hiểu biết); mà đến từ sự ô uế có sẵn trong “trái tim”. Tất nhiên, đây không phải là trái tim bơm máu về mặt thể chất, mà là phần chứa đựng những ham muốn thẳm sâu trong chúng ta. Lòng ham muốn không trong sạch rồi sẽ sớm bị phát hiện; biểu hiện qua những gì chúng ta nói và làm, và cách chúng ta liên hệ với những người khác (Ma-thi-ơ 13:15). Chúa nhìn thấy sự hư hoại sâu bên trong chúng ta, còn đời sống hằng ngày bộc lộ tấm lòng của chúng ta trong những thử thách, xung đột và tham vọng.

Chúng ta có thể không bị ám ảnh bởi các quy luật về thức ăn trong Cựu Ước hoặc vô số luật lệ nhỏ bé được thêm vào qua nhiều năm do con người đặt ra, nhưng có thể chúng ta có đủ mọi thói quen tôn giáo với hy vọng sẽ che đậy thực trạng trong lòng mình. Ngay cả việc hăng hái trong mục vụ dạy thiếu nhi, thành tâm trong buổi nhóm cầu nguyện hay phục vụ với tư cách là chấp sự Hội Thánh… không điều nào trong số này có thể thay thế cho tấm lòng ngay thẳng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Nếu điều chúng ta khao khát là làm hài lòng và thỏa mãn bản thân, thì tất cả lòng mộ đạo của chúng ta đều luống công (Ma-thi-ơ 7:22-23). Nếu chúng ta mù quáng tuân theo bất kỳ thẩm quyền nào không phù hợp với Kinh Thánh, thì chúng ta đang tự lừa dối mình về mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Ngài muốn chúng ta lắng nghe ngay hôm nay và hiểu rằng nếu chúng ta đang mong muốn hoặc níu giữ những điều và những thái độ mà Ngài không cho phép, thì tấm lòng của chúng ta đang không ngay thẳng. Chúng ta cần loại bỏ sự ô uế trước khi đánh mất mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Đã đến lúc ăn năn để chúng ta được tha thứ bởi lòng thương xót của Chúa và được phục hồi trong ân điển của Ngài.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì cơ hội mới mẻ này để con được suy gẫm về thực trạng tấm lòng và ham muốn trong con. Con nhận ra mình không phải là con người Chúa muốn, vì lòng con đang nắm giữ những điều Ngài không cho phép. Xin giúp con thành thật với Chúa và sẵn sàng để Ngài chỉ ra chỗ cần được làm sạch. Con không thể tự mình làm điều đó hoặc bằng sức riêng của con, nhưng con muốn ăn năn tội và mong muốn được phục hồi hoàn toàn. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn