Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhiệt tình chết người

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23:15

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.” (BTT)

Ở người nhiệt tình với điều họ tin, nhất là khi họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì niềm tin ấy, thì thường có điều gì đó thu hút dễ lan truyền cho người khác. Chúng ta thường nghĩ rằng sự chân thành của họ chứng tỏ điều họ nói là đúng. Những người bán hàng thành công hay để lại ấn tượng như vậy. Người ta ngầm suy luận rằng bởi vì họ rất tận tâm, và họ là những người tử tế, nên sản phẩm của họ phải rất tốt.

Công tác truyền giáo không chỉ dành riêng cho những người hầu việc Phúc Âm cách khiêm nhường. Người Pha-ri-si là những người ủng hộ rất nhiệt thành cho điều họ tin; và một số người đã trở thành nhà truyền giáo vì những lý do riêng. (Sứ đồ Phao-lô là một nhà truyền giáo Pha-ri-si lưu động, nhiệt tình tiêu diệt niềm tin Cơ Đốc, trước khi ông được gặp Chúa Jêsus – Công-vụ 22:3-5). Chúa Jêsus vạch trần động cơ của họ không phải từ thiên đàng mà là từ hỏa ngục.

Người Pha-ri-si là những kẻ giả hình, những người đóng kịch, không chỉ với người khác mà còn với chính họ .. họ tin những lời dối trá mà họ đang rao truyền. Giống như người mang một loại virus chết người, họ không nhận ra mình đang trở thành hiểm họa thuộc linh. Sự nhiệt tình của họ gây chết người vì niềm tin của họ là do ma quỷ xui khiến (Giăng 8:44). Chúa Jêsus đang đào tạo các môn đồ thành những người lãnh đạo trong Hội Thánh đầu tiên. Họ sẽ gặp nguy hiểm khi “sói” giả dạng “chiên” (Ma-thi-ơ 7:15). Đặc điểm chung của những người này là họ không chấp nhận Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời thành người, và không thuận phục Ngài (2 Giăng 7).

Ngày nay cũng vậy. Hàng ngàn tôn giáo và triết lý có các môn đồ ra đi truyền giáo cho họ. Hội Thánh không được cả tin. Mọi ảnh hưởng thuộc linh phải được kiểm chứng trước uy quyền của Chúa Jêsus Christ. Những người lãnh đạo Hội Thánh và gia đình phải đặc biệt cảnh giác để canh giữ đàn chiên (Công vụ 20:28). Cách tốt nhất để chống lại những lời nói dối và những kẻ dối trá là thực hành và công bố lẽ thật. Có rất nhiều trẻ em sẽ được bảo vệ thuộc linh nếu mỗi ngày cha mẹ đọc và giải thích cho chúng Lời Đức Chúa Trời. Đừng tin vào mọi tiếng nói nhiệt tình thuộc linh mà hãy kiểm chứng lại với Lời Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con. Và đừng tiếp nhận bất kỳ thế lực nào chống nghịch Đấng Christ vào nhà bạn (2 Giăng 10).

Lạy Chúa thánh khiết, con cảm ơn Ngài đã nhìn sâu vào lòng con và biết con đã có lúc chấp nhận những lời dối trá. Xin cho con thấy khao khát thuộc linh của con đang sai trật ở đâu, xin tha thứ cho con và tẩy sạch con. Xin giúp con khao khát thuận phục Chúa Jêsus trong mọi sự. Xin giúp con nhận biết bổn phận phải thực hành lẽ thật của Ngài, và rao truyền lẽ thật cho những người mà con chịu trách nhiệm thuộc linh. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn