Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Người công bình chịu khổ để cứu kẻ không công bình

Kinh Thánh: Mác 14:55-56

“Vả, các thầy tế lễ cả, cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Jêsus đặng giết Ngài, song không kiếm được chi hết. Vì có nhiều kẻ làm chứng dối nghịch cùng Ngài; nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau.” (BTT)

Luật pháp, nếu là công bằng thì phải có bằng chứng về hành vi phạm pháp. Ở đây chúng ta thấy những nhà lãnh đạo Do Thái ưu tú nhất và bảy mươi hai thầy thông giáo hàng đầu đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ đã bắt một người không làm gì sai cả, không có bằng chứng, không ai có thể chỉ tội Ngài (Giăng 18:38). Sao những người làm việc theo lẽ phải lại làm điều như vậy? Giống như quan tổng đốc Phi-lát, họ không quan tâm đến lẽ thật (Giăng 18:38). Dù là tôn giáo của họ, nhưng họ cũng chẳng mấy quan tâm đến việc tôn vinh Đức Chúa Trời chân thật và thành tín, luôn giữ lời hứa (lời cuối cùng Chúa Jêsus phán trong Thi thiên 31:5 “Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa: Hỡi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi.”)

Người ta tra hỏi chéo nhân chứng giả, họ mới phát hiện những lời khai không khớp và vô giá trị. Dường như có nhiều tên săn tiền thưởng sẵn sàng bán linh hồn họ để thỏa mãn lòng tham hay đồng lõa với những kẻ đồi bại. Nhưng họ càng mang nhiều người xấu đến làm chứng, thì lời nói dối càng rõ ràng hơn. Vì lời nói dối không thể chung chỗ với lẽ thật. Họ cứ chạy vòng quanh như những đứa trẻ, nhưng cuối cùng chính họ lại té ngã vì chóng mặt.

Chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao những người trong tòa công luận không xem xét hết các bằng chứng cho thấy Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a, Con Đức Chúa Trời. Mác đã ghi chép nhiều về những bằng chứng đó trong Phúc Âm này nhưng họ không muốn làm theo công lý hay lẽ thật khách quan. Đơn giản là họ chỉ muốn Chúa Jêsus không cản đường họ để họ có thể đi theo ý riêng của mình (Giăng 15:25). Nếu họ tìm được lỗi nào của Chúa, chắc họ sẽ thỏa lòng lắm vì nghĩ rằng họ đang thực thi công lý. Tuy vậy, họ không tìm kiếm công lý. Họ chỉ muốn Chúa Jêsus phải chết (Giăng 19:15). Họ ghét Chúa vì họ không thể đánh đổ sự công chính của Ngài và phô bày ra sự bất chính của họ (Giăng 3:19).

Những câu Kinh Thánh này đã chỉ ra sự tối tăm trong tấm lòng của họ. Và đó chính là lý do Chúa Jêsus chịu chết để những người có tấm lòng kiêu hãnh thoát khỏi ách nô lệ của chính mình, những kẻ lang thang có thể quay trở về nhà Cha (Lu-ca 15:24) và những người mù lòa thuộc linh có thể nhìn thấy được. Ngài đã chết, Đấng công bình chịu chết vì kẻ không công bình để rồi Ngài sẽ mang chúng ta về cùng Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 3:18). Ngày hôm nay, những người rao giảng Tin Lành vẫn luôn bị ghét và thành kiến… chỉ vì lý do họ yêu kính Chúa Jêsus (II Ti-mô-thê 3:12). Nhưng xin đừng quên rằng Chúa Jêsus cũng chịu chết cho chính những người bắt bớ họ nữa! Vì thế, đừng lùi bước trước khó khăn. Chúa cũng là hy vọng duy nhất cho những ai chế nhạo bạn (Rô-ma 1:16). Nếu bạn là người rao giảng Tin Lành, việc một tội nhân nhận được sự cứu rỗi còn quan trọng hơn nhiều so với việc tránh né hiểm nguy (I Cô-rinh-tô 9:22-23). Đó là thái độ của Chúa Jêsus, và là gương cho chúng ta (Phi-líp 2:4-11).

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa Jêsus công bình lại bằng lòng chịu chết cho những kẻ không công bình như con. Xin Ngài tha thứ cho con vì con đã không yêu thương những người ghét Chúa, con thích sự an nhàn hơn việc rao sự cứu rỗi cho họ. Xin tha thứ cho con và giúp con có sự nhân từ của Ngài vì họ đang hư mất và vô vọng khi xa cách Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn