Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mục đích của sự chữa lành

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 8:14-17

“Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét. Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh, vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.” (BTT)

Tại sao Chúa Jêsus làm nhiều phép lạ kỳ diệu? Ma-thi-ơ đã tóm lược mục vụ chữa lành của Chúa Jêsus trong vài lời. Chúa Jêsus có quyền năng trên bệnh sốt rét của bà gia Phi-e-rơ và trên các quỷ đã tàn phá tâm trí và thể xác con người. Cái chạm của Chúa xua tan bệnh tật và Lời Ngài ngăn chặn điều xấu xa. Có phải đó là cách thể hiện lòng thương xót không? Có, nhưng còn hơn thế nữa. Điều đó có chứng tỏ Ngài có quyền năng không? Có, nhưng không chỉ có thế.

Những phép lạ chữa lành tại thành Ca-bê-na-um (Capernaum) (Mat 8:5) có thể tạo cảm giác rằng mục vụ của Chúa là để chữa bệnh cho mọi người. Nhưng Chúa Jêsus từ chối làm phép lạ tại thành Na-xa-rét (Nazareth) (Luca 4:23-27). Ngài nói rằng các phép lạ không phải nhằm cung cấp dịch vụ y tế cho con dân Chúa (hay là màn trình diễn ngoạn mục để chiêu dụ mọi người) nhưng để cho thế giới biết rằng Đức Chúa Trời đang điều khiển và mời gọi mọi người tin nhận Ngài. Vì vậy, mục đích của việc chữa lành không phải chỉ để làm việc tốt cho mọi người, mà còn để chứng minh danh tính của Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trong thân thể con người. Tuy vậy, nhiều nhà cầm quyền tôn giáo lại thích thú xem các phép lạ, nhưng từ chối đón nhận ý nghĩa quan trọng của những điều đó (Gi10:31-33) và cố tìm cách giết Chúa Jêsus bằng cách ném đá.

Câu kết của Ma-thi-ơ được lấy từ Ê-sai 53:4 trong phần mở đầu của chương (Ê-sai 53:1-12), báo trước cách rõ ràng về sự chịu khổ của Đấng Christ, giải thích vì sao Ngài phải chết vì tội lỗi của thế gian. Nếu bạn chưa từng đọc, hãy dành thời gian nghiền ngẫm chi tiết đáng kinh ngạc, trong đó tiên tri Ê-sai miêu tả sự thương khó của Chúa Jêsus 700 năm trước khi sự việc diễn ra. Các phép lạ chữa lành là minh chứng rõ ràng rằng Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a, bởi vì chúng đã ứng nghiệm lời tiên tri.

Đức Chúa Trời có thể làm được mọi điều và Ngài luôn có lý do chính đáng cho mỗi hành động. Các phép lạ đã xác nhận tiên tri là sứ giả được Đức Chúa Trời chỉ định, Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi được sai đến, và các môn đồ là nhân chứng được Đấng Christ chọn. Những dấu lạ và phép mầu từ Chúa chỉ là thế. Chúng thật tuyệt vời nhưng mục đích của chúng là trở thành các biển chỉ dẫn cho điều vĩ đại hơn. Tất cả đều hướng về quyền tể trị của Đức Chúa Trời, ân điển của Ngài trong việc chu cấp con đường quay về từ tội lỗi để trở nên thánh khiết, và trách nhiệm của mỗi người là đáp lại ân điển của Ngài. Đừng tìm kiếm phép lạ, nhưng hãy tìm kiếm Chúa. Hãy khao khát được thấy Chúa bày tỏ quyền tể trị của Ngài theo ý Ngài: khi đó Ngài sẽ được tôn vinh và chúng ta sẽ được thỏa lòng.

Lạy Chúa Toàn năng, cảm ơn Chúa đã luôn sử dụng thẩm quyền và sức mạnh của Ngài để danh Chúa được tôn cao, mang đến sự bình an và vui mừng cho những ai tìm kiếm Ngài. Xin tha thứ cho con vì nhiều lần muốn điều khiển Ngài cho vinh dự cá nhân và tìm kiếm phép lạ của Ngài cho sự thỏa mãn cá nhân. Xin cho con cái nhìn tươi mới về quyền tể trị của Chúa, tìm kiếm vương quốc Ngài trước hết và để cho Chúa ban thêm bất kỳ phước lành hay ân điển nào tùy ý Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn