Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mặt khác của sự cứu rỗi

Kinh Thánh: Lu-ca 3:9-11

“Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi Giăng rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy.” (BTT)

Những người nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn nhân từ với mọi người là những người không hiểu về Phúc Âm. Sự cứu rỗi chỉ cần thiết vì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Cơn thạnh nộ của Ngài sẽ hủy diệt hết tất cả chúng ta, trừ khi chúng ta ăn năn tội lỗi mình và nương náu nơi Đấng Cứu Thế. Lời dẫn giải của Giăng về cái búa đã để kề gốc cây nói đến sự phán xét, bởi vì Đấng Cứu Thế cũng là Đấng Phán Xét. Nếu không có sự phán xét hầu đến, chúng ta sẽ không cần một Đấng Cứu Thế. Và nếu Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một Đấng Cứu Thế, đó là vì chúng ta cần được cứu khỏi sự phán xét đó. Vì vậy, sự cứu rỗi và sự phán xét là hai mặt đối lập của cùng một đồng xu.

Khi mọi người kéo nhau đến chỗ Giăng để làm phép báp-têm, ông phải dạy cho họ về ý nghĩa của sự ăn năn và các dấu hiệu cho thấy tấm lòng thật sự được biến đổi. Đức tin là điều tốt, nhưng nếu không có bằng chứng cho thấy lối sống thay đổi thì đức tin đó vô giá trị (Gia-cơ 2:17). Vì vậy, đoàn dân đòi Giăng cho những ví dụ thực tế. Ví dụ đầu tiên là về sự ích kỷ, nó gần với nguồn gốc của tội lỗi; làm theo ý riêng và giữ lấy của cải cho mình là điều con người luôn luôn nghĩ đến. Giăng nói rằng nếu bạn có bất kỳ hai thứ gì nhưng một người khác thậm chí không có những nhu yếu phẩm tối thiểu để sống, thì bạn có quyền chia sẻ cho họ.

Một số người đã diễn giải rằng điều này cho phép Cơ Đốc nhân có quyền đòi hỏi những gì họ muốn từ người khác. Đó không phải là ý của Giăng. Ông muốn sự ăn năn phải bao gồm việc tự nguyện cho đi, không phải để làm hao mòn người cho mà để làm giàu cho người nghèo. Không phải để người nghèo tham lam mà để họ biết ơn. Sự cho đi đó phản ánh ân điển của Đức Chúa Trời khi phó chính Ngài cho sự sống của thế gian. Đó là minh chứng tự nhiên về sự từ bỏ mình, vác thập tự giá mình và theo Chúa Jêsus (Lu-ca 9:23).

Điều thú vị là nhiều tín hữu mới tin nhận, khi được hỏi điều gì đã thu hút họ đến với Chúa Jêsus, họ sẽ nhắc đến những Cơ Đốc nhân sống cuộc đời đích thực. Những người sống đúng như những gì họ nói, cho đi những gì cần thiết để giúp đỡ người chưa tin cách không toan tính. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Tin Lành được rao giảng chỉ bằng những việc từ thiện (chúng là những minh chứng sống đơn sơ của một tấm lòng được Đấng Christ biến đổi). Nếu không giải thích rõ ràng về sự hy sinh của Đấng Christ, thì sự cho đi của Cơ Đốc nhân sẽ chỉ làm mạnh thêm câu chuyện hoang đường về tôn giáo, rằng: “Nếu bạn làm việc tốt, bạn sẽ được lên thiên đàng.” Sự thật tuyệt vời hơn nhiều: nếu bạn nhận được sự cứu rỗi thông qua việc ăn năn và bởi đức tin, chắc chắn bạn được lên thiên đàng… và bởi đó bạn có thể sẵn lòng cho đi trong Danh Đấng Cứu Thế của bạn. Hãy thử sống như vậy ngay hôm nay và xem sự khác biệt trong công việc của bạn!

Kính lạy Cha từ ái. Tạ ơn Ngài vì tất cả những ơn phước của Ngài dành cho con, đặc biệt là ân điển mà qua đó con đã nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Xin tha tội cho con vì đã không thực hành những điều con học được và không chịu xác định những người mà con có thể chia sẻ điều Ngài đã ban cho con. Xin giúp con tiếp tục hướng về Ngài để con có thể tin chắc rằng con nhận được những gì mình cần. Xin giúp con thực hành điều này, để những người xung quanh con biết rằng có một Đức Chúa Trời từ ái trên thiên đàng, Đấng sẵn lòng ban cho những người không xứng đáng với ân điển của Ngài. Nguyện xin cách sống này trở thành một phần bình thường trong đời sống công việc, chứng nhân và thờ phượng của con. Vì cớ Chúa Jêsus và nhân danh Ngài. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn