Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời tiên tri về sự phán xét

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23:33-36

“Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi nầy.” (BTT)

Bảy lời quở trách trong đoạn Kinh Thánh này cảnh báo những người Pha-ri-si giả hình phải ăn năn (và cảnh báo các môn đồ đừng giống như họ khi trở thành người lãnh đạo Hội Thánh). Trong những câu Kinh Thánh hôm nay, Chúa Jêsus cho biết Ngài chính là quan tòa của họ. Ngài hỏi “Làm thế nào ngươi có thể thoát khỏi hình phạt trong địa ngục”? Địa ngục là điểm đến không thể tránh khỏi của những kẻ nói dối, đạo đức giả, kẻ thích kiểm soát, kẻ tham lam (và tất cả những kẻ phạm các tội lỗi khác), trừ phi họ ăn năn, tin Chúa Jêsus và để Ngài rửa sạch tội lỗi họ (1 Cô-rinh-tô 6:9-11). Từ chối Chúa Jêsus và Phúc Âm là đối mặt với địa ngục.

Đức Chúa Trời cho tội nhân cơ hội để ăn năn. Ngài đã sai các tôi tớ Ngài và Con Ngài đến, nhưng tất cả đều bị họ khước từ. Trong Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước, rất nhiều người công bình bị bách hại bởi những kẻ bắt bớ là những người không sợ Chúa cũng không sợ địa ngục. Từ A-bên đến Xa-cha-ri là phần cuối của sách kể những câu chuyện về những người tử đạo trong Cựu Ước. Các sứ đồ và những người trong Hội Thánh đầu tiên cũng đã sớm cùng họ xuống mồ. Chúa Jêsus đã tiên tri về sự bắt bớ đó: “Ta sai các ngươi…” Tử đạo là một đề tài của Hội Thánh trong thế kỷ thứ nhất, cũng có thể là trong thế kỷ XXI.

Đức Chúa Trời đoán phạt những người khước từ Chúa Jêsus vào năm 70 sau Công Nguyên khi thành Giê-ru-sa-lem cùng với đền thờ được nhiều người tôn kính bị phá hủy. Các thầy tế lễ đã bị tàn sát và tất cả những gì còn sót lại của tôn giáo không có Đấng Christ đã bị tiêu diệt. Nếu họ không tiếp nhận sự hy sinh của Chúa Jêsus, thì Đức Chúa Trời là Cha cũng bảo đảm họ không thể dâng bất kỳ tế lễ nào trong đền thờ. Và đã không có của tế lễ nào của người Do Thái được dâng lên từ năm 70 sau Công Nguyên cho đến thời điểm hiện tại.

Con rắn là hình ảnh trong Kinh Thánh chỉ về công việc của ma quỷ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đang bị thao túng bởi chủ quỷ quyệt của họ, họ là “người địa ngục” (Ma-thi-ơ 23:15). Người theo các tôn giáo không có Đấng Christ (dưới nhiều hình thức) bị ma quỷ điều khiển: họ giả vờ là người khôn ngoan và tốt lành miễn là không tôn thờ và vâng theo Chúa Jêsus. Những tín đồ theo Chúa Jêsus sẽ bị tấn công dữ dội. Chúa Jêsus nói “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28). Đừng lo lắng về những gì con người có thể gây ra cho bạn, nhưng hãy sợ sự phán xét của Đức Chúa Trời.

Lạy quan tòa tối cao, con cảm ơn Ngài đã nói rất rõ rằng địa ngục thực sự là một điểm đến đời đời, và là số phận dành cho tất cả những ai từ chối Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con khi con lo lắng về những gì người khác có thể nói hoặc gây ra cho con, mà lại không kính sợ quyền năng của Ngài là quyền năng đánh đổ mọi thế lực chống lại Đấng Christ. Xin giúp con khước từ sự dối trá của ma quỷ và thờ phượng một mình Chúa Jêsus Christ là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của con. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn