Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm chứng cho Lẽ thật

Kinh Thánh: Mác 14:57-59

“Bấy giờ có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch cùng Ngài rằng: chúng tôi có nghe người nói: Ta sẽ phá đền thờ nầy bởi tay người ta cất lên, khỏi ba ngày ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất. Song về điều nầy, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa.” (BTT)

Chúa Jêsus vẫn đang ở tòa công luận, nơi mà sự thật sắp được phơi bày. Bất kỳ ý định phá hủy đền thờ của vua Hê-rốt đều bị kết án là hành vi mang tính khủng bố; và đó là cách mà những người làm chứng dối thuật lại điều Chúa Jêsus đã nói. Nhưng Giăng đã ký thuật lại cho chúng ta biết điều gì thực sự đã xảy ra. “Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã phán.” (Giăng 2:18-22).

Đền thờ của Hê-rốt nhằm tôn vinh Hê-rốt và lấy lòng dân chúng hơn là thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Jêsus nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo đã biến nơi này thành hang trộm cướp (Giê-rê-mi 7:11; Mác 11:17). Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã bị cướp mất (Ê-sai 42:8). Nhưng Chúa Jêsus gọi thân thể Ngài là đền thờ, nơi ngự của Đức Chúa Trời, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền cất mạng sống mình đi và lấy nó lại (Giăng 10:18). Các nhân chứng không biết mục đích về đền thờ của Đức Chúa Trời cũng như về Đấng Mết-si-a, thế nên họ đã thừa nhận điều sai và phớt lờ lẽ thật. Họ đã nghe những lời từ miệng Chúa Jêsus nhưng không hiểu ý Ngài.

Các môn đồ cũng không khác hơn. Dù cho Chúa Jêsus đã tuyên bố với họ ba lần rằng Ngài sẽ chịu chết và sống lại vào ngày thứ ba (Mác 8:31; Mác 9:31; Mác 10:33-34) nhưng chỉ sau khi Chúa phục sinh, họ mới vỡ lẽ và hiểu được ý Ngài (Giăng 12:16). Vậy tại sao lời khai của hai nhân chứng (Ma-thi-ơ 26:60-61) về việc Chúa Jêsus “nhận tội khủng bố” lại không đủ để kết án Ngài? Mác thuật lại rằng những nhân chứng này dù tai nghe mắt thấy một đằng nhưng lại khai một nẻo! Đây là điều quan trọng và cũng là điều thú vị. Lời nói cực kỳ quan trọng nhưng đó là khi người nghe tiếp thu đúng ý nghĩa. Chúng ta không chỉ nghe mà còn diễn giải lời nói theo ngữ cảnh và sự hiểu biết của chúng ta đối với người phát ngôn. Những ai kiên quyết chống lại quyền tể trị của Chúa Jêsus sẽ không bao giờ hiểu được Ngài; những kẻ bỏ qua lời Thánh Kinh thì không thể hiểu lẽ thật (Mác 12:24) và không có cách nào tiếp nhận được sứ điệp của Ngài. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Điều đó vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay!

Vậy nên, hãy tiếp tục công bố lẽ thật về Chúa Jêsus (Công vụ 4:20). Bạn có thể bị mắng nhiếc, bị bắt bớ và bị nói vu, đó là lúc bạn đang cùng chịu đựng như các đấng tiên tri trong Cựu Ước (Ma-thi-ơ 5:11-12). Nhưng hãy cứ tiếp tục nói về Chúa, bởi vì nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao (Rô-ma 10:14) và bất chấp những nghi ngờ hay khổ đau mà bạn đang chịu, sẽ có người lắng nghe và đầu phục Chúa Jêsus (I Cô-rinh-tô 9:22), thậm chí ngay tại nơi bạn làm việc.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Phúc Âm của Chúa Jêsus mang năng quyền để giải cứu mọi người. Xin tha thứ cho con những lần con chán nản và im lặng khi mọi người buông lời chống đối vì con yêu Ngài. Xin giúp con hiểu Ngài yêu thương họ biết bao và muốn họ tin vào Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn