Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Khiêm nhường như đứa trẻ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:2-5

“Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ, mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta.” (BTT)

Các môn đồ muốn biết ai trong số họ sẽ là người lớn nhất trong Nước của Đấng Christ. Chúa Jêsus không trả lời câu hỏi ngay lập tức nhưng kêu một đứa trẻ đến với Ngài khi Ngài nói với các môn đồ. Sẽ là một điều nhục nhã cho họ nếu họ phải thay đổi thái độ để trở nên giống như một đứa trẻ. Mặc dù họ đã được chọn làm môn đồ và sứ đồ, nhưng từ chối thay đổi tấm lòng sẽ ngăn cản họ vào trong Nước của Ngài.

Một trong các môn đồ đã “rớt” bài trắc nghiệm quan trọng đó. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt nghĩ về mình nhiều hơn là nghĩ đến Chúa Jêsus. Ông đã để cho Sa-tan chiếm hữu và bị loại khỏi vương quốc của Đức Chúa Trời. Những người khác đã thay đổi, và họ trở thành người lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên. Nhưng ngay lúc này, lòng họ đang kiêu ngạo chứ không phải hạ mình. Đó là lý do họ cần học bài học này. Những người nghĩ rằng mình (hoặc muốn mình trở nên) mạnh mẽ hay có hiểu biết, có địa vị hoặc kinh nghiệm trong việc thực thi quyền lực thường hay kiêu ngạo. Còn những người biết mình yếu đuối, ngu dốt và không có thực lực thì biết khiêm nhường.

Một đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn về mọi thứ, và nó biết điều đó. Sẽ không ích lợi gì khi làm ra vẻ quan trọng trong khi biết mình hèn mọn. Vì vậy, Chúa Jêsus nói với các môn đồ nếu họ muốn trở thành những người lãnh đạo trong Hội Thánh của Ngài thì họ phải từ bỏ những thói quen lâu ngày và hạ mình như cách Đức Chúa Trời đã truyền cho Sa-lô-môn (2 Sử ký 7:14). Một người như vậy sẽ vô cùng hữu ích cho Chúa trong việc xây dựng Hội Thánh của Ngài.

Thật sự khiêm nhường như một đứa trẻ là điều đáng quý đối với Đức Chúa Trời và ích lợi cho Hội Thánh. Còn kiêu ngạo và khiêm nhường giả tạo khiến người đó không đủ tư cách lãnh đạo. Những người thích địa vị tôn giáo hoàn toàn trái ngược với một đứa trẻ. Trở nên khiêm nhường như đứa trẻ là sẵn sàng để Đức Chúa Cha dẫn dắt và chu cấp, và sẵn sàng vâng lời. Vì vậy, những ai trong chúng ta thích mình là trước nhất phải học biết rằng chỉ có Chúa Jêsus là trước nhất; còn những ai sẵn lòng để Ngài lãnh đạo sẽ có đủ tư cách để trở thành người lãnh đạo người khác.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài vì Ngài là Cha của con và con là con của Ngài; vì Ngài dẫn dắt và con phải theo Ngài, đặc biệt nếu con là người lãnh đạo những người khác. Xin tha thứ cho con vì con muốn trở nên lớn hơn Ngài, con thật ngu ngốc làm sao! Xin dạy con tiếp tục đặt Ngài lên trên hết để con nhận được bình an khi khiêm nhường và sức mạnh trong sự phục vụ. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn