Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Khi Chúa phán

Kinh Thánh: Mác 14:60-61a

“Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng, tra hỏi Đức Chúa Jêsus mà rằng: Ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ nầy cáo ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Jêsus làm thinh, không trả lời chi hết.” (BTT)

Quyền giữ im lặng đã được công nhận trong nhiều hệ thống pháp luật trên thế giới nhưng vào thời Chúa Jêsus thì không. Câu hỏi của thầy cả thượng phẩm có khuynh hướng ra lệnh nhiều hơn, đại loại như: “Ngài phải trả lời những cáo buộc này!” Các chiêu thức “bắt chẹt” của phiên tòa trá hình này vấp phải sự im lặng thiêng liêng của Chúa. Chúa Jêsus không định tự bào chữa trước những kẻ nói dối, hay đưa ra lời phủ nhận nào cho mọi lời tố cáo. Vì sau tất cả, Ngài đến để chết thay cho những kẻ nói dối: Chúa yêu họ nhiều đến mức Ngài biết họ không thể nào được cứu nếu Ngài tự cứu lấy mạng sống chính mình. Há đó chẳng phải là điều đáng để lưu tâm hay sao?

Vào thời đó, ai giữ im lặng sau khi cuộc tranh luận kết thúc là người thua cuộc (vì không còn lời nào để phản bác những quan điểm đối lập). Nhưng tại đây quả không còn gì để nói! Không phải vì Chúa Jêsus sai, mà như lời Đức Chúa Trời đã phán trong Ê-sai 53:5-7: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.” Đức Chúa Trời đã phán như vậy… và giờ là thời điểm để Chúa Jêsus thực hiện! Ngài quả đã làm điều ấy, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông.

Dù cho thầy cả thượng phẩm biết lời tiên tri của Ê-sai, nhưng ông không liên hệ lời tiên tri đó với người bị cáo buộc đang đứng trước mặt mình. Ông hiểu những gì Đức Chúa Trời đã viết nhưng lại không nhìn biết hay nhận ra Ngài trong xác thịt. Ông là điển hình của rất nhiều người ngày nay tranh nhau đọc các ấn phẩm thiêng liêng để được soi sáng nhưng vẫn mãi ở trong bóng tối vì không tìm kiếm sự sáng đến từ Chúa Jêsus. Ngay cả những người đọc Cựu Ước và Tân Ước cũng nghĩ rằng họ được sống đời đời, nhưng nếu chưa tiếp nhận Đấng Christ thì họ vẫn chết trong tội lỗi mình. Chúa Jêsus phán: “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống! (Giăng 5:39-40).

Những kẻ cao ngạo công khai chống lại Chúa, đòi hỏi Ngài trả lời, thường hay bị thất vọng. Chúa thận trọng trong mọi lời Ngài nói, một khi Ngài đã phán thì không cần lặp lại, vì Lời Chúa hằng còn đời đời (I Phi-e-rơ 1:25). Báo chí thường ca ngợi những người bảo vệ chủ nghĩa vô thần, mà quên đi lời Chúa đã phán và quên rằng Chúa Jêsus yêu họ. Đó là lý do vì sao Chúa chọn chết thay cho họ! Thường những ai lạm quyền càng nhiều lại càng sợ hãi vì Phúc Âm chính là lẽ thật. Vì vậy, đừng né tránh họ, hãy đối diện với họ và khi họ phản ứng, hãy ân cần nói với họ rằng Chúa Jêsus đã hy sinh vì những kẻ giống như họ! Bất kỳ điều gì họ nói đều sẽ không có câu trả lời xác thực cho đến chừng họ tin nhận Chúa Jêsus bằng sự ăn năn và đức tin nơi Ngài.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã yêu thương cả những người ghét bỏ Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã không yêu mến những người ghét con vì cớ Chúa. Xin giúp con không sợ hãi khi nói với họ rằng Ngài yêu họ và đã hy sinh hết thảy để họ được sự sống đời đời, chỉ cần họ tiếp nhận Chúa. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn