Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hãy ngợi khen Chúa

Kinh Thánh: Lu-ca 1:67-68

“Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng: Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài.” (BTT)

Sau 9 tháng im lặng, ông Xa-cha-ri cuối cùng đã nói được trở lại (Lu-ca 1:59-64). Việc ông bị câm là cách Chúa hình phạt ông vì đã không tin rằng người vợ lớn tuổi Ê-li-sa-bét của ông sẽ sanh một con trai (Lu-ca 1:18-22). Khi lời Chúa được ứng nghiệm, thầy tế lễ già đã vâng lời Chúa đặt tên con trai mình là “Giăng” (Lu-ca 1:13). Đức Chúa Trời làm cho ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh bởi hành động thể hiện sự ăn năn và đức tin của ông. Ông thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã đúng, và vì vậy Đức Thánh Linh khiến ông ca ngợi và nói tiên tri trong gia đình mình.

Những người hay đọc Kinh Thánh sẽ quen thuộc với những câu chuyện đi từ sự thất bại của con người, nghi ngờ bản thân và vô tín cho đến sự quở trách Thiên Thượng, sự ăn năn của con người, sự vâng lời và ngợi khen Chúa. Đó là câu chuyện của Áp-ra-ham, Môi-se, Sam-sôn, và Đa-vít (Thi thiên 32:1-11). Và đó cũng có thể là câu chuyện của bạn nữa. Như với mọi lời ngợi khen chân thành, nó phải đi chung với việc vui mừng tiếp nhận Lời Chúa và vâng theo Lời ấy. Khi làm như vậy, Đức Thánh Linh khiến chúng ta càng khao khát ca ngợi Chúa và vâng lời Ngài hơn (Ê-sai 12:1-6). Theo lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ không muốn ngợi khen Chúa. Tự chúng ta cũng thấy không cần phải ca ngợi hay được thôi thúc thờ phượng Chúa vì những điều Ngài đã làm. Nếu Đức Chúa Trời không hà sinh khí vào chúng ta, thì chúng ta không thể “thở ra” sự thờ phượng thật, và như vậy sự thờ phượng trở thành sự lặp đi lặp lại nhạt nhẽo, những bài thánh ca trở thành những từ ngữ vô hồn được hát theo cùng một giai điệu. Nhưng khi chúng ta ăn năn, tiếp nhận Chúa làm Chủ đời sống mình, thì Đức Thánh Linh đầy dẫy tấm lòng chúng ta để chúng ta cất tiếng ca ngợi Ngài (Thi thiên 51:15).

Bài ca ngợi Chúa của ông Xa-cha-ri cho chúng ta thấy nguyên nhân chính khiến ông thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời đã đến để cứu chuộc dân Ngài trong ân điển tối thượng của Ngài. Nói ra hay hát lên lẽ thật đó vừa là sự ca ngợi, vừa là lời tiên tri: đó là sự khiêm nhường cảm tạ Đức Chúa Trời, nhưng cũng là lời rao báo khẩn thiết cho những ai cần ăn năn. Nhưng lẽ thật này không được thế gian chào đón vì họ tự mãn về sự phát triển của mình. Chúng ta không thể tự chuộc lại linh hồn mình từ vương quốc tối tăm, mà Chúa phải làm điều đó cho chúng ta (Ê-phê-sô 2:8-9). Không có Ngài, chúng ta không có hy vọng, chúng ta có cố gắng cũng bằng không. Để hiểu được lẽ thật thuộc linh cơ bản này, chúng ta cần được Đức Thánh Linh soi sáng. Chính Đức Thánh Linh là Đấng giúp chúng ta hiểu được điều đó, và khi chúng ta hiểu, thì Ngài khiến chúng ta có thể công bố lẽ thật bằng lời ca ngợi.

Vì vậy, hãy để Đức Thánh Linh cứ ở trong bạn để bạn có thể ngợi khen Ngài trọn cả tấm lòng (Ê-phê-sô 5:18-20). Hãy ngợi khen Chúa tại nhà riêng hay ở công sở! Khi đi bộ, chạy xe máy hay lái xe hơi một mình, hãy ca ngợi Ngài! Khi ở cùng các tín hữu khác, hãy rao ra, ca ngợi và cầu nguyện – vì đó là điều Cơ Đốc nhân làm với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Điều đó đẹp lòng Chúa, khích lệ các thánh đồ và rao truyền lẽ thật cứu rỗi cho mọi người. Bây giờ là cơ hội để ăn năn, để vâng lời Chúa và chào đón Đức Thánh Linh hầu cho bạn có thể ca ngợi Ngài và rao báo sự cứu rỗi của Ngài cho thế gian lầm lạc.

Lạy Cứu Chúa nhân từ, con cảm tạ Chúa vì bởi Đức Thánh Linh, Ngài đã bày tỏ cho con biết chính Ngài qua lời Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chuộc con, và ban Chúa Jêsus để chuộc linh hồn con qua dòng huyết của Ngài. Con cảm tạ Chúa đã ban Đức Thánh Linh cho con như lời Ngài đã hứa. Xin Chúa tha thứ vì những lúc con làm buồn lòng Chúa và dập tắt Thánh Linh trong lòng con. Xin Ngài lại đầy dẫy trong con để con có một tấm lòng ca ngợi và một tâm trí biết rao báo ân điển diệu kỳ của Ngài tại nhà riêng, nhà thờ, trong cộng đồng và nơi công sở. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn