Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hậu quả của sự cứng lòng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:13-14

“Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. Hãy để vậy: Đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.” (BTT)

Mặc dù Chúa Jêsus đã nói chuyện với nhiều người, nhưng họ không lắng nghe Ngài hoặc không hiểu những gì Ngài đang cố gắng bày tỏ cho họ. Đây không phải là điều mới mẻ đối với dân Y-sơ-ra-ên. Chúa Jêsus gần như trích dẫn Kinh Thánh trực tiếp từ Ê-sai 6:9-10. Đoạn Kinh Thánh giải thích lý do tại sao Đức Chúa Trời khiến dân Ngài phải lưu đày hơn 500 năm trước đó, nhưng họ vẫn từ chối lắng nghe Ngài. Hầu hết các vị vua đã bội đạo và họ cùng dân chúng đã bỏ ngoài tai các lời tiên tri. Họ thật quá cứng lòng.

Chúa Jêsus áp dụng lời tiên tri tương tự cho đám đông theo Ngài và cuối cùng họ đã yêu cầu đóng đinh Ngài. Lòng họ thật cứng cỏi. Không phải đột nhiên họ cứng lòng như thế mà họ đã cứng lòng quá lâu đến mức không thể cảm nhận, nhìn thấy hoặc nghe biết lẽ thật.

Có một khía cạnh khác trong lời trích dẫn của Chúa Jêsus: đó là ý nghĩ cho rằng vì phần đông dân chúng chọn né tránh lẽ thật, nên Đức Chúa Trời đã khiến họ cứng lòng. II Tê-sa-lô-ni-ca 2:10b-12 chép rằng: “Vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.”
Thật là bi kịch nếu con người cứ cứng lòng với Đức Chúa Trời, với Con Ngài và lẽ thật của Ngài. Sẽ đến lúc Đức Chúa Trời để cho con người tự đi con đường của mình, tiếp tục cứng lòng, đui mù, và điếc đặc. Ngay cả Phúc Âm thiêng liêng cũng không có ý nghĩa gì đối với họ. Đừng bao giờ đợi đến lúc đó, mà hãy cảnh báo bạn bè của bạn rằng: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55: 6). Thường xuyên chống nghịch Đức Chúa Trời mãi mãi là điều nguy hiểm.

Kính lạy Đức Chúa Trời của lẽ thật! Cảm ơn Chúa vì đã ban cho con tấm lòng mềm mại và nhắc nhở con về mối nguy hiểm của sự cứng lòng. Xin Chúa tha thứ cho sự nổi loạn và không vâng phục của con. Xin Chúa giúp con nhận ra sự ngu ngốc của thái độ chống đối Ngài và dạy con cách vâng lời Ngài, đồng thời cảnh báo cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của con về hậu quả bi thương của sự cứng lòng. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn