Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gìn giữ lẽ thật

Kinh Thánh: Mác 9:49-50

“Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được?” (BTT)

Đây là một câu nói đặc biệt trong các sách Phúc Âm, dẫn đến nhiều cách diễn giải khác nhau. Tuy nhiên, trong bối cảnh của cả phân đoạn, Chúa Jêsus đang nói về nhu cầu được gìn giữ đời đời. Đó là phần áp dụng và tóm lược phần lớn Mác 9:30-48. Những ai làm cho người tìm kiếm Nước Trời bị lệch hướng cũng có nguy cơ bị hư mất đời đời (Mác 9:42) giống như những người chiều theo xác thịt, phạm tội mà không ăn năn (Mác 9:43-48). Chúa Jêsus nói về ngọn lửa phán xét không bao giờ tắt (Mác 9:48) được chép ở Ê-sai 66:24, là câu mà nhà tiên tri mô tả sự diệt vong của những người bội nghịch.

Nhưng còn các môn đồ thì sao? Như chúng ta biết, một người (Giu-đa Ích-ca-ri-ốt) đã nuôi dưỡng sự bội nghịch trong lòng ngay cả khi đang phục vụ Chúa Jêsus (Giăng 12:6), dù ông có mọi cơ hội để ăn năn nhưng ông vẫn không ăn năn. Ngọn lửa không hề tắt đang chờ đợi ông. Còn những người khác, kể cả Phi-e-rơ, người đã chối bỏ Chúa của mình, và Thô-ma nghi ngờ lời hứa về sự sống lại của Ngài thì sao? Chúa Jêsus muốn họ biết rằng “lửa” sẽ đến với tất cả mọi người, hoặc để tôi luyện họ trong đời này hoặc để trừng phạt họ trong đời sau.

Trong Ma-la-chi 3:2-4, Đức Chúa Trời hứa sẽ tôi luyện các thầy tế lễ, giống như vàng được luyện trong lửa, để họ sẵn sàng cho việc Ngài đến. Tất cả các sứ đồ tập sự cũng như Hội Thánh sẽ bị thử thách trong sự bắt bớ (Lu-ca 21:12). Bài kiểm tra căng thẳng đó không phải để làm họ mất tinh thần; nhưng đúng hơn là để thanh tẩy họ bằng cách khuyến khích kỷ luật tâm linh và giúp họ biết tin cậy ân điển của Đức Chúa Trời. “Muối bằng lửa” gợi nhắc câu Kinh Thánh: “Các ngươi là muối của đất…” (Ma-thi-ơ 5:13). Muối của lẽ thật và những quyết định tin kính không chỉ nhằm giữ cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp trong hiện tại (và làm “chất bảo quản” trong xã hội này), mà còn gìn giữ chúng ta (và những người chúng ta phục vụ) cho đời sau (I Ti-mô-thê 4:15-16). Không nắm được lẽ thật đó cũng giống như mưa rửa trôi các khoáng chất từ muối, chỉ để lại những thứ vô dụng không thể bảo quản bất cứ điều gì.

Duy trì một thói quen tôn giáo là điều khá dễ dàng, còn bảo vệ lẽ thật hoặc giữ gìn sự hiệp nhất của chúng ta với anh chị em thuộc linh là điều trái ngược với bản chất của con người (Mác 9:33). Những áp lực, cám dỗ và thù nghịch dễ dàng khiến chúng ta chệch ra khỏi sự sống đời đời. Kỷ luật là điều quan trọng vì nó giúp chúng ta không đánh mất phước lành, giống như Ê-sau, trong một phút làm theo ý muốn của bản thân (Hê-bơ-rơ 12:16). Kỷ luật không thể thay thế ân điển của Đức Chúa Trời đối với tội nhân; nhưng nó xác thực sự chân thành trong mối quan hệ của chúng ta với Đấng rất nhân từ đối với chúng ta. Than ôi, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã nghe lẽ thật nhưng xem mình là quan trọng hơn lẽ thật. Ông cũng không quan tâm đến sự hiệp nhất của các môn đồ. Bài học cho chúng ta là hãy sống kỷ luật để nắm chặt Đấng Christ là lẽ thật, bám chặt Ngài trong những lúc thử thách và cùng nhau đứng vững (Phi-líp 1:27). Nếu chúng ta lỡ vấp ngã, phải ăn năn và quay về cùng Chúa Jêsus, ngay hôm nay.

Lạy Cha Thiên Thượng, con cảm ơn Ngài đã ban cho con Chúa Jêsus và lẽ thật của Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã không giữ gìn điều Ngài ban cho để sống theo lẽ thật của Ngài. Xin giúp con giữ gìn lẽ thật, nhờ cậy Chúa giúp đỡ để sống theo lẽ thật ngay hôm nay và giữ mối thông công với các anh chị em thuộc linh. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn