Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Xem bói đúng với tương lai của mình?

Hỏi: Vì sao một số người xem bói đúng với tương lai của mình?

Đáp: Xem bói đúng với tương lai của mình là sự lừa dối khéo léo của thế lực tâm linh mờ tối và của kẻ ác.
Trong thế giới ngày nay, lấy số tử vi, xem chỉ tay, và những thứ tương tự khác đang thịnh hành. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần yên tịnh và hiểu biết thế lực tối tăm của những phương tiện bói khoa nầy, và học biết Đức Chúa Trời thật sự nói gì về điều nầy. Khi đọc và học Lời Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân có thể hiểu được những phương tiện trên dường như là vô hại nhưng thật sự dẫn con người vào con đường tối tăm và gian ác của Sa-tan và ma quỷ.

1. Điều Kinh Thánh dạy: Lấy số tử vi, xem chỉ tay hoặc bói bài liên kết với bói toán và tiết lộ những bí mật về tương lai qua phương tiện siêu nhiên huyền bí đều bị cấm đoán theo như Lời Thánh Kinh. Đức Chúa Trời cảnh báo tuyển dân Y-sơ-ra-ên về việc bói khoa khi họ trên đường tiến vào Đất Hứa. Đức Chúa Trời ghê tởm những việc như “…lễ thiêu sống con trai hay con gái mình, không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp, dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn…” (Phục truyền 18: 9-12; Lê-vi-ký 19: 26). Trong ánh sáng Lời Chúa, Cơ Đốc nhân không nên rập khuôn theo thế gian và cố gắng đọc biết tương lai từ bất cứ dạng thức bói khoa nào ngoài Đức Chúa Trời. Trong một vài trường hợp, xem bói hoặc tò mò muốn biết tương lai bằng cách đọc những lá bài là do ma quỷ dẫn dắt. Trong Công vụ các sứ đồ 16, sứ đồ Phao-lô gặp phải một đầy tớ gái bị quỷ Phi-tôn nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Kinh Thánh cho biết người đầy tớ gái nầy có linh của quỷ, mà sứ đồ Phao-lô có năng quyền của Đức Thánh Linh ra lệnh quỷ ra khỏi người nầy trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh không đề cập đến những dụng cụ mà đầy tớ gái bị quỷ nhập nầy sử dụng để nói tương lai, nhưng cho dù là gì, thì những vật dụng được sử dụng trong bối cảnh đó đều đem lại danh dự cho các quỷ. Lãnh vực thần linh của thế giới chúng ta đang sống là thật, và chúng ta không nên xem nhẹ. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết Sa-tan tìm cách hủy diệt chúng ta, vì vậy, “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8)

2. Điều Cơ Đốc nhân cần làm: Theo bản tánh thiên nhiên, con người thường lo lắng về tương lai, muốn tò mò biết điều gì xảy đến tương lai vì nôn nóng, lo lắng. Thế nhưng, Cơ Đốc nhân trưởng thành trong Đấng Christ không đặt niềm tin vào bói toán, vào những lá bài, hay những số tử vi, mà chỉ đặt đức tin nơi một mình Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng đã phán: “Từ ban đầu Ta đã cho biết cuối cùng sẽ ra thể nào; Từ ngàn xưa Ta đã báo trước việc sẽ xảy đến trong tương lai; Ta phán: Những gì Ta dự định Ta sẽ làm cho thành tựu; Mọi điều lòng Ta vui thích Ta sẽ thực hiện” (Ê-sai 46: 10- BD 2011). Tiên tri Ê-sai cũng nhắc nhở chúng ta thêm rằng người tin Chúa Giê-xu nên tin cậy Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài: “Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?” (Ê-sai 8: 19). Trong bối cảnh của tiên tri Ê-sai, trong thời kỳ khủng hoảng, thay vì trở lại với Đức Chúa Trời để được sự khôn ngoan, dân sự đã cầu hỏi ma quỉ và điều này làm gia tăng sự tối tăm về đạo đức và thuộc linh của họ. Trong xã hội hiện nay, sự gia tăng những điều huyền bí là chứng cớ con người cố tình chối bỏ Lời Đức Chúa Trời để quay về những sự giả dối của Sa-tan là thế lực tâm linh mờ tối.

Vì vậy, để giải quyết những nóng lòng, lo lắng về tương lai, Cơ Đốc nhân có Lời Chúa, là Lời đem lại sự khôn ngoan, sự bình an, và niềm hy vọng. Thật vậy, vị vua khôn ngoan trước và sau ông không ai bằng đã có lời khuyên dạy nầy, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3: 5-6).

Nói tóm lại, bói toán bằng những lá bài hay số tử vi hoặc chỉ tay nghe có vẻ thú vị và dường như là đúng, nhưng chỉ đưa con người vào con đường đến với Sa-tan, và các linh của quỷ chỉ khiến cho con người cảm thấy tồi tệ hơn trước mà thôi. Đó không phải là điều Cơ Đốc nhân tò mò. Thay vì đó, hãy tin Lời Chúa hứa trong Kinh Thánh và trở về cùng Ngài khi chúng ta căng thẳng về tương lai. Sự khôn ngoan của Cơ Đốc nhân sẵn có và đến từ chính Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1: 5; 3: 15-17). Chúng ta bước vào thế giới tâm linh chỉ bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ và chính Đức Thánh Linh dẫn dắt và bảo vệ con cái của Ngài. Bởi đức tin, Cơ Đốc nhân biết Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ tương lai và Ngài có chương trình tốt nhất cho con cái Ngài. Muốn thật hết lòng!

(Theo sự hỗ trợ của NTĐ. Lê Thị Lệ Thanh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn