Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trang phục khi thờ phượng Chúa

Câu hỏi: Một tín hữu thắc mắc trang phục như thế nào là thích hợp khi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, bởi vì Chúa quan tâm đến tấm lòng, chứ không chú ý bề ngoài?

Trả lời: Kinh Thánh không nói cụ thể nên mặc áo quần gì khi thờ phượng Chúa, nhưng Lời Chúa dạy Cơ Đốc nhân trang phục như thế nào để làm đẹp lòng Ngài.

I. Kinh Thánh nói gì về trang phục?
Xuyên suốt Kinh Thánh, trang phục đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người. Trang phục lần đầu tiên được đề cập đến là khi A-đam và Ê-va phạm tội cùng Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen. Đây cũng là lần đầu tiên loài người nhận biết sự loã lồ của mình, và họ nhanh chóng làm những vật che thân. Sự xấu hổ về tội lỗi khiến cho họ kết lá vải làm khố che thân, che sự trần truồng của mình (Sáng Thế Ký 3:6-7). Trong ơn thương xót của Ngài, Đức Chúa Trời “lấy da thú kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng A-đam rồi mặc vào cho họ” (Sáng Thế Ký 3:21 – TTHĐ). Hành động nầy của Đức Chúa Trời là bức tranh nói đến sự bất lực của con người đối với tội lỗi. Hình ảnh con vật phải chết đi và máu của nó phải đổ ra để khỏa lấp sự hổ nhục vì tội lỗi của tổ phụ loài người, là hình bóng nói đến sinh tế của Đấng Christ sau nầy. Sự bất lực che đậy tội lỗi của chúng ta cần Con Độc sanh của Đức Chúa Trời đến thế gian để thực hiện điều chúng ta không thể làm cho bản thân (xem Phi-líp 2:6-8 & Tít 3:5). Như vậy, đức tin của chúng ta là phải mặc lấy chiếc áo cứu rỗi, chiếc áo công bình chính Chúa ban cho (xem Ê-sai 61:10).
Xuyên suốt lịch sử loài người, các kiểu ăn mặc và màu sắc quần áo nói lên thân phận, sự giàu sang, vị trí và giới tính. Chẳng hạn, quần áo vua mặc khác với thường dân (xem 2 Sử ký 18:9; Ê-xơ-tê 6:8). Áo bao gai hoặc áo sô thường được mặc trong những lúc đau buồn và than khóc để thể hiện nỗi đau bên trong mà một người cảm nhận vì sự mất mát của người thân yêu (xem Giô-ên 1:8), để bày tỏ sự ăn năn (Giô-na 3:5), hoặc để than khóc cho hoàn cảnh bi thảm của đất nước (Giô-ên 1:13; 2 Các vua 19:1). Trong luật pháp của Môi-se, người nam và người nữ chỉ được mặc quần áo thích hợp theo giới tính (xem Phục truyền 22:5), vì ăn mặc trái ngược nhau là phạm tội chống nghịch kế hoạch của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Tân Ước, có những phân đoạn Kinh Thánh đề cập đến trang phục thích hợp cho người nữ, nhưng cũng áp dụng cho người nam. Trong lúc trang phục thay đổi theo thời gian và theo văn hóa của mỗi dân tộc, thì tiêu chuẩn trang phục theo Kinh Thánh không hề thay đổi vẫn được áp dụng cho tín hữu ngày nay.

II. Những tiêu chuẩn của trang phục theo Kinh Thánh
Trong ánh sáng Lời Chúa, có ít nhất ba tiêu chuẩn về trang phục, đó là giản dị, lịch sự và có thẩm mỹ (xem 1 Ti-mô-thê 2:9-10).
1. Trang phục giản dị: Giản dị không có nghĩa là phản đối thời trang, mà là trang phục kín đáo trong sự tin kính. Một số phụ nữ giàu có ở trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô ăn mặc không thích đáng, ăn mặc thái quá, ham mê phô trương sự giàu có và ham mê chưng diện. Trong bối cảnh đó, sứ đồ Phao-lô viết thư cho Ti-mô-thê để khuyên giục những người nữ trong Hội Thánh ăn mặc theo tính cách của người Cơ Đốc. Trong 1 Ti-mô-thê 2:9-10, sứ đồ Phao-lô sử dụng ba từ liệu Hy-lạp để giúp chúng ta hiểu và chọn loại trang phục thích hợp, đó là giản dị (αἰδώς), lịch sự (σωφροσύνη) và có thẩm mỹ (κόσμιος).
Từ liệu giản dị trong tiếng Hy-lạp αἰδώς cũng được tìm thấy trong Hê-bơ-rơ 12:28, có nghĩa là kính sợ. Vì vậy, ý tưởng giản dị và kính sợ xen lẫn với nhau. Với ý nghĩa đó, khi ra mắt thờ phượng Đức Chúa Trời, người tín hữu cần trang phục giản dị và lấy lòng kính sợ Chúa. Đây cũng là thái độ tin kính Chúa của Cơ Đốc nhân ở những thế kỷ đầu. Thật vậy, khi sứ đồ Phao-lô nói cho những người nữ tại Ê-phê-sô biết rằng họ cần ăn mặc giản dị, thì ông không chỉ áp dụng tiêu chuẩn cho trang phục của người nữ, mà còn cho thấy rằng đức tin của họ phải ảnh hưởng đến việc lựa chọn tủ quần áo cũng như cách cư xử của họ trong đời sống.
2. Trang phục có thẩm mỹ: Từ liệu trong tiếng Hy-lạp κόσμιος có nghĩa là có thẩm mỹ, hoặc đứng đắn. Mối quan tâm đầu tiên của sứ đồ Phao-lô là trang phục của tín hữu phải có thẩm mỹ, phù hợp và nhất quán với tính cách Cơ Đốc là con cái của Đức Chúa Trời. Theo ngôn ngữ Thánh Kinh, trang phục có thẩm mỹ thách thức chúng ta có cái nhìn thích hợp về những quyết định, những lựa chọn mỗi ngày. Sự lựa chọn quần áo của chúng ta phải phản chiếu chủ quyền của Đấng Christ trong đời sống và lòng khao khát làm vinh hiển Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31). Theo sứ đồ Phao-lô, người nữ tin kính Chúa có cái nhìn về trang phục hoàn toàn khác với những người nữ không biết Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúa muốn con cái Ngài xinh đẹp, và Ngài nhấn mạnh rằng vẻ đẹp của người nữ phát xuất từ bên trong. Tấm lòng là nơi chúng ta mặc lấy Đấng Christ và trang phục của Ngài. Vì vậy, người nữ tin kính quan tâm đến vẻ đẹp thuộc linh hơn là chăm chút bề ngoài. “Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài …; 4 nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng; đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 3:3-4 – TTHĐ; Rô-ma 13:14).
3. Trang phục lịch sự: Trái nghĩa với lịch sự là táo bạo, lố lăng, hoặc không biết hổ thẹn. Từ liệu lịch sự được dịch trong tiếng Hy-lạp là σωφροσύνη, còn có nghĩa là chỉnh tề, có thể chấp nhận. Ăn mặc lịch sự trước tiên thể hiện lòng tôn kính của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta chọn quần áo lịch sự trong mắt Chúa, chứ không phải quần áo có sức quyến rũ, khêu gợi, và không kín đáo. Khi chúng ta ăn mặc lịch sự, chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã quy định áo quần để che thân, che đậy sự lõa lồ, chứ không phải để sự trần truồng của mình quyến rũ người khác. Chúng ta che đậy sự lõa lồ vì tôn kính Chúa, quan tâm đến Phúc âm và người khác và vì kính sợ Đấng tạo dựng chúng ta. Như vậy, trang phục của chúng ta phải nói lên lẽ thật của Phúc âm, và phải cho thế gian biết rằng Chúa Giê-xu khỏa lấp sự hổ thẹn của chúng ta và làm cho chúng ta càng lịch sự, chỉnh tề hơn. Hơn hữa, quần áo của chúng ta che đậy sự lõa lồ của mình như chiếc áo của Đấng Christ khỏa lấp tội lỗi của chúng ta (xem Khải huyền 3:18). Nói tóm lại, ba tiêu chuẩn trang phục trên không chỉ áp dụng cho người nữ, mà còn cho người nam tin kính Chúa khi chúng ta đến nhà thờ thờ phượng Chúa và trong sinh hoạt thuộc linh mỗi ngày để làm đẹp lòng Chúa. Muốn thật hết lòng!

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn