Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Người ác thường làm hại người lành…

Người ác thường làm hại người lành. Đức Chúa Trời là Đấng công bình, sao Ngài không giết hết người ác để báo thù cho người lành?

Xem một bộ phim, ai cũng căm ghét nhân vật ác, và đều muốn thấy kẻ ác bị huỷ diệt càng sớm càng tốt. Nhưng với đạo diễn nào cũng vậy, số phận của kẻ ác luôn kéo dài và chỉ bị trừng phạt sau cùng, tuy nhiên điều đó cũng khiến mọi người thoả mãn. Nếu như kẻ ác chẳng bị tiêu diệt ắt mọi người sẽ vô cùng tức tối và giận dữ.
Cuộc đời cũng có nhiều kẻ ác, mà chúng ta nghĩ rằng họ không được phép hay xứng đáng sống thêm một giây phút nào. Đức Chúa Trời không nghĩ vậy, bởi Ngài là Đấng rất công bình, nhưng cũng rất nhân từ. Sự công bình muốn hình phạt, song sự nhân từ muốn tha thứ. Đức Chúa Trời không dung dưỡng tội ác, nhưng Ngài có lòng hiếu sinh, nên trời đất, muôn vật và loài người nhờ sự nhân từ của Ngài mà được dựng nên. Đức Chúa Trời lại có quyền thưởng, phạt. Ngày cuối, linh hồn mọi người chịu Ngài phán xét, ấy là lúc Ngài thi hành sự công bình. Chúa lấy sự nhân từ đãi người ta, có kẻ gian ác mà Ngài cũng khoan dung, cốt ý mong họ ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu, bỏ dữ làm lành, hầu cho linh hồn được cứu.
Thế mà nhiều người ác châm rễ trong tội quá sâu, dẫu có đạo thật dạy dỗ, đến chết cũng chẳng vâng theo, sau khi chết, Chúa bèn lấy sự công bình mà hình phạt họ. Nếu phạt người ác khi còn sống, e có hại cho người thiện. Vì nếu cha dữ mà sinh con lành, thì phạt cha ắt con mồ côi, đơn chiếc. Suy ra anh em, vợ chồng cũng vậy. Vì như nhổ cỏ thì hại đến lúa, chi bằng chờ khi lúa và cỏ lùng đều lớn lên, lúa thì “thâu trữ vào kho, còn cỏ lùng thì đốt trong lửa chẳng hề tắt ”.
Thưa bạn, cho đến ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời cũng không vui khi kẻ ác phải chịu hư mất trong đường lối nó, nhưng nếu không ăn năn thì kẻ ác phải chịu hình phạt mà thôi, bởi Ngài là Đấng Công bình.
Vậy, đang khi Đức Chúa Trời còn bày tỏ sự nhân từ, ta hãy chạy đến với Ngài, biết sợ hình phạt của Ngài, mau mau tỉnh thức, ăn năn, tin Chúa Giê-xu để linh hồn được cứu rỗi đời đời. Lại chúng ta cũng hãy thương yêu linh hồn của những kẻ ác kia, giúp đỡ họ biết ăn năn, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn