Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
H2.jpg

Đức Chúa Trời khác với các thần khác như thế nào?

Đức Chúa Trời của người Tin Lành khác với các thần của tôn giáo khác như thế nào?

Nếu đã biết Đức Chúa Trời là ai, thì chúng ta sẽ thấy rằng, chẳng thể nào đem so sánh Ngài với bất cứ thần thánh của tôn giáo nào.
Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác, Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta ” (Êsai 46:9). Bởi Ngài là Đấng Tạo Hoá muôn loài vạn vật, và trong đó con người chỉ là loài thọ tạo của Ngài, thì dẫu dù là một giáo chủ của tôn giáo nào, cũng chẳng thể đem so với Đấng dựng nên mình được. Hoặc với các thần khác do con người nghĩ ra như: Thần Gió, Thần Mưa,… thì đó cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi, làm sao ví sánh với Đấng đã tạo nên mọi sự vật hiện tượng ấy được. Hơn nữa, giáo chủ nào, thần thánh nào có thể hiện hữu để chúng ta so sánh với Đức Chúa Trời?
Sa-tan là kẻ đối địch với Đức Chúa Trời, tự nhắc mình lên cao hơn Đức Chúa Trời, nên đã bị quăng xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm (Êsai 14:12-15). Chính Chúa Giê-xu đã phán cùng nó rằng: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi ” (Mathiơ 4:10).
Vậy nên chúng ta phải vui mừng vì Đấng mình đang thờ phượng là Đấng Chí cao, Chí đại. Sống trong Ngài thì không cần sợ bất cứ ai có thể cướp linh hồn chúng ta được. Lại cũng hãy mau nói cho mọi người để họ tiếp nhận Chúa và được cứu rỗi.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn