Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cha mẹ có nên áp đặt đức tin trên con cái không?

Hỏi: Nhiều người cho rằng: Phải tôn trọng quyền tự do cá nhân, kể cả con trẻ… Vì thế, chúng ta không nên áp đặt con trẻ theo ý mình muốn, kể cả trên phương diện đức tin. Hãy để chúng nó khôn lớn, biết suy nghĩ, tự quyết định cho cuộc đời nó…. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nghĩ sao về điều nầy ?

Đáp: Kính thưa Quý vị! Chúng ta vẫn biết mỗi người là một tạo vật riêng biệt do Đức Chúa Trời dựng nên, có giá trị như nhau trước mặt Chúa và mỗi người phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình khi ứng hầu trước Chúa. Dầu thế gian có luật lệ gì, mọi người có quan điểm ra sao về con trẻ… nhưng đối với chúng ta – những Cơ đốc nhân là con cái Chúa, chúng ta có luật pháp là lời Đức Chúa Trời không hề thay đổi, nên chúng ta sẽ cùng suy nghĩ và xin Chúa cho chúng ta thực hành theo lời Chúa dạy về Trách nhiệm của Cha Mẹ (người hướng dẫn thuộc linh) đối với con cái.

Người ta thường nói: “TRẺ EM HÔM NAY LÀ THẾ GIỚI NGÀY MAI”. Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước, nên mọi người phải chăm sóc, bảo vệ, giáo dục để trẻ trở thành những con người phát triển hài hòa vể cả thể chất và trí tuệ. Việc nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ, những người trực tiếp chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ, những người làm công tác xã hội là rất quan trọng và cần thiết.

Vì vậy trách nhiệm của cha mẹ hay bất cứ là ai cũng phải quan tâm, dạy dỗ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em được quyền hưởng sự sống trong cuộc đời nầy, vì vậy là Cơ Đốc nhân – chúng ta được lời Chúa nhắc nhở bởi Giao ước mà Ngài đã truyền qua Áp-ra-ham như sau: “Ta đã chọn người đặng khiến người dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng…” (Sáng 18:19) Chúa cũng ban mạng lịnh cho dân sự Ngài qua Môi-se: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi chỗi dậy” (Phục 6 : 6,7). Vì vậy, cha mẹ đã được giao cho bổn phận thiêng liêng và đặc ân thiên thượng là dạy dỗ con mình biết về Chúa. Thưa Quý vị! Khi chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ là hướng đến một thế hệ, chăm sóc một đứa trẻ là chăm sóc cho tương lai! Trách nhiệm cha mẹ đối với con cái trong giai đoạn nầy thật không dễ dàng chút nào, vấn đề giáo dục con cái nên người là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, phức tạp và nặng nề … Đó là một công trình quan trọng mà các bậc cha mẹ cần lưu tâm hơn cả. Một danh nhân đã từng nói: “Đứa con sẽ là phần thưởng hay hình phạt cho cha mẹ tùy theo sự giáo dục của mình”. Thế nên, không ít cha mẹ cảm thấy lo lắng cho tương lai của con cái, càng bối rối hơn khi thế giới chung quanh quá nhiều sự bất an, cám dỗ… !!!

Vậy chúng ta sẽ làm gì cho con cái mình? Chuẩn bị gì cho thế hệ tương lai? Vì ‘Thiếu nhi hôm nay là Hội Thánh ngày mai’Chúa phán : “Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.” (Thi 127) Cũng “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, Dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm 22:6). Nếu chúng ta uốn nắn, dạy dỗ một đứa trẻ theo đường lối đúng đắn thì dẫu đến khi nó già cũng không đi xa khỏi đường lối đó. Điều nầy cho thấy nếu đứa trẻ có một khởi đầu tốt do được dạy dỗ cách đúng đắn và phù hợp với nhu cầu cá nhân nó, thì ảnh hưởng tích cực của những điều nó được dạy khi còn nhỏ sẽ còn lại đến suốt đời. Vì vậy, nương trên lời Chúa, chúng ta có cách dạy dỗ theo gương của Cha trên trời. Ngài phán: “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:15).

Dạy dỗ, đưa dắt con cái đến với Chúa là một đặc ân tuyệt vời nhưng cũng là một trách nhiệm được ủy thác cho chúng ta, dù phía trước có khó khăn trở ngại nào chăng nữa thì chúng ta vẫn phải sẵn sàng vượt qua để làm trọn trọng trách Chúa giao phó. Chúng ta có Chúa và có lời Chúa khuyên dạy cách thực tế để biết dạy dỗ con điều gì giữa xã hội quá nhiều cám dỗ như ngày nay! Từ những bài học đơn sơ với từng cành hoa ngọn cỏ, với chim chóc, muôn loài, với thiên nhiên bao la hùng vĩ, với những vì sao xa tít trên khung trời,… chắc chắn không thiếu những bài học sống động và thiết thực giúp trẻ biết Chúa – Đấng Quyền năng, yêu thương và tôn thờ Ngài.

Việt Nam chúng ta cũng rất quan tâm và đánh giá cao việc giáo dục con cái từ khi còn thơ ấu: “Dạy con từ thuở còn thơ” hay “Uốn tre từ lúc còn măng”. Chúng ta đã thấy kết quả qua tấm gương của bà An-ne trong sự dạy dỗ cậu bé Sa-mu-ên biết Chúa, biết thờ phượng Chúa và “Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va… Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nói nào của người thành ra vô ích” ( I Sa-mu-ên 3). Chúng ta không quên gương mẫu sống đức tin và ân cần dạy dỗ của bà ngoại Lô-ít với mẹ Ơ-nít đã ảnh hưởng thật tốt trên Ti-mô-thê “Từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ”(II Ti-mô-thê 3:15) nhờ đó Ti-mô-thê trở nên người hầu việc Chúa, gây dựng Hội Thánh và để lại nhiều bài học quý báu cho HT ngày nay.Ê-phê-sô 6:1, 4 – sứ đồ Phao lô cũng nhắc nhở chúng ta việc dạy dỗ con cái là trách nhiệm chung của cha mẹ, cả hai phải đồng lòng dạy dỗ con cái mình đúng theo lời Chúa đã dạy: Cha mẹ chớ hề chọc giận con cái, cha mẹ không lạm dụng quyền mà bắt ép con cái theo ý riêng mình, mà chưa hẳn là ý Chúa, hoặc đối xử bất công, hay kiểm soát con quá đáng, đừng làm xấu hổ con trước mặt người khác, không trách mắng con cách nặng nề. Nhưng xin hãy cảm thông, khích lệ, quan tâm và lắng nghe con cái mình nhiều hơn, dù có lúc phải kỷ luật trong sự dạy dỗ, thậm chí khi phải dùng đến roi vọt thì cũng nhớ “roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan” (Châm 29:15) vì yêu con mà sửa phạt con như Chúa phán: “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt.” (Hê bơ rơ 12: 6) Thế nên chúng ta thể hiện trong sự yêu thương và tôn trọng con. Đừng làm cho con cái ngã lòng, mất đức tin, hoặc lung lạc đức tin vì sự vấp phạm của cha mẹ…

Kính thưa Quý vị! Với trọng trách vô cùng quan trọng trong việc dạy dỗ con cái nhận biết Chúa, thật là một thách thức cho cha mẹ cả đến những người hướng dẫn hay là người có ảnh hưởng trên trẻ như những tiên tri canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên. Lời Chúa dành cho chúng ta: “Nếu chúng ta không canh giữ, không răn bảo cho kẻ có tội ăn năn, khiến họ phải chịu hình phạt đời đời thì Chúa sẽ đòi máu oan người ấy nơi chúng ta!” (Ê-xê-chi-ên 33) Nguyện xin Chúa cho chúng ta học theo gương Chúa Giê-xu và quyết tâm làm theo lời Ngài – sống đạo đức mẫu mực, tin kính Chúa, luôn nêu gương sáng để giúp con cái mình biết và sớm tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, hưởng sự sống đời đời Chúa ban và chúng ta cũng hoàn thành trọng trách Chúa giao phó. “… Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta” (Công vụ 5 :29).

Muốn thật hết lòng!

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn