Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Được tôn trọng hơn tiên tri

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:11-14

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến.” (BTT)

Chúa Jêsus đã công khai khen ngợi Giăng Báp-tít. Giăng được đặc ân nhận lãnh một chức vụ thiêng liêng quan trọng mà không người nào có được. Khi nói điều này, hóa ra Giăng làm giảm địa vị thiêng liêng của Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít và các nhà tiên tri khác. Tại sao như vậy? Bởi vì ngoài Giăng ra, không có người nào công khai công bố rằng Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của thế gian (phải, thiên sứ đã báo tin riêng cho Ma-ri và Giô-sép trước khi Chúa giáng sinh, Si-mê-ôn và An-ne kín đáo đề cập khi Chúa Jêsus được đem dâng; nhưng lời tuyên bố của Giăng về Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời là duy nhất, rõ ràng và công khai).

Sau đó, Chúa Jêsus xuất hiện để bôi nhọ Giăng, bằng cách nói rằng ngay cả kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn Giăng. Điều đó nghĩa là gì? Giăng chỉ là người đưa tin; ngay cả người tầm thường nhất mà tiếp nhận sứ điệp cũng sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời – mà trên thiên đàng thì không có địa vị nào vinh dự hơn địa vị nào. Dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn đã được nghe Phúc Âm, và những ai tiếp nhận Phúc Âm là những người được chuẩn bị cho việc thành lập hội thánh.

Những người khác cảm thấy bị đe dọa và vì vậy họ đã tìm cách chống lại Chúa Jêsus và các môn đồ. Sau đó, bạo lực gia tăng và lan rộng hơn. Vì vậy, nhiệm vụ của Giăng chỉ mọi người đến với Chúa Jêsus là khởi đầu của nhiều phước hạnh và cũng lắm rắc rối. Ông là người chạy cuối cùng trong “cuộc chạy tiếp sức của tiên tri” trong Cựu Ước. Khi ông công bố về Chúa Jêsus, công việc tiên tri đã được thực hiện … tất cả những gì còn lại là để nhiều người tin vào Chúa Jêsus.

Thế gian thích những người nổi tiếng; những người có thể làm nên “tên tuổi”. Hội thánh vẫn cần những người rao truyền Đấng Christ cho thế hệ ngày nay, nhưng người rao giảng không lớn hơn người ăn năn – tức người tiếp nhận sứ điệp. Chúng ta thích có những anh hùng thuộc linh, nhưng Chúa Jêsus nói rằng người có tầm hưởng ít nhất mà tin vào sứ điệp thì còn lớn hơn cả người rao sứ điệp. Nếu cả thiên đàng đều khao khát được nhìn thấy dù chỉ một tội nhân ăn năn (Lu-ca 15:7), thì tại sao chúng ta lại tán dương người rao giảng này hơn người rao giảng khác? Đó là điều thế gian làm. Chỉ có một “hạng Cơ Đốc nhân” – đó chính là Cơ Đốc nhân! Bất cứ điều gì khác mà chúng ta có thể nghĩ đến, ấy là thờ hình tượng!

Lạy Cha thiên thượng, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho con được nghe Phúc Âm để biết làm sao con có thể được cứu. Con cám ơn Chúa đã khiến con tin nhận Ngài và bước vào Vương quốc của Ngài. Xin tha thứ cho con vì con nghĩ rằng có nhiều “tầng lớp” Cơ Đốc nhân khác nhau, thần tượng những người này và khinh thường những người khác. Xin giúp con thấy rằng Cơ Đốc nhân yếu đuối nhất cũng quý giá đối với Ngài như một người giảng đạo hay người truyền bá Phúc Âm tốt nhất, và con cũng vậy. Nguyện Chúa giúp con khích lệ bạn bè và đồng nghiệp của mình cũng đặt niềm tin nơi Ngài. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn