Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức tin hay cả tin

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:23-28

“Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà, thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy. Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.” (BTT).

Niềm tin mà không dẫn con người đến việc vâng phục chủ quyền của Đức Chúa Jêsus, thì không phải là đức tin chân thật nơi Lời Đức Chúa Trời, mà là sự cả tin. Thế gian, bản năng xác thịt của chúng ta và ma quỷ vốn chống lại ý tưởng vâng phục Chúa Jêsus. Đặc biệt, vào Những Ngày Sau Rốt (the Last Days) khi khó khăn xảy đến, nhiều mê-si-a và vị cứu tinh đủ dạng sẽ dụ dỗ con người sa vào sào huyệt của họ và dẫn họ đi sai lạc với lẽ thật. Các tiên tri giả sẽ không chỉ dụ dỗ những người không tin mà còn cố gắng làm xao lãng và đánh lạc hướng những người đã tin vào Chúa Jêsus Christ.

Các dấu hiệu và dấu kỳ siêu nhiên chắc chắn là sự xác nhận rằng Đức Chúa Trời đang hành động, nhưng Sa-tan cũng có thể làm được những việc đó. Vì vậy, Hội Thánh cần phải biết phân biệt. Chúa Jêsus và các sứ đồ có quyền năng làm những dấu kỳ, phép lạ đó (Công vụ 2:22, 43), và chúng là đặc điểm chứng thực của sứ đồ thật (2 Cô-rinh-tô 12:12); nhưng chúng cũng là dấu hiệu cho hoạt động của Sa-tan (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9). Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus cảnh báo các môn đồ không được để cho Hội Thánh trở nên cả tin và tin lời nói dối.

Một trong những đặc điểm cho thấy việc làm dối trá của Sa-tan là giấu kín Phúc Âm (trong khi Phúc Âm phải được công khai cho tất cả). Những kẻ lừa dối cố gắng đem Hội Thánh ra khỏi dòng chảy chính của lẽ thật Đức Chúa Trời, để đi vào sa mạc thuộc linh, nơi lẽ thật không bao giờ được tưới nước- vì thế hạt giống Phúc Âm không thể phát triển. Họ tạo ấn tượng rằng mình có kiến thức đặc biệt vốn chỉ dành cho một số người, thế là tà giáo được hình thành. Sự thật là Phúc Âm đầy tình yêu thương đã nói rõ ràng về điều này; và khi Chúa Jêsus trở lại sẽ không phải là một bữa tiệc riêng cho một số ít người theo tà giáo, nhưng mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài kể cả những người đã chống lại Ngài (Khải Huyền 1:7).

Đức tin tin kính tin rằng Lời Đức Chúa Trời là chân thật. Cả tin là sẵn lòng tin tưởng, có lẽ giống như việc thuyết phục trong “bán hàng” hoặc bị tác động bởi một kinh nghiệm mà không kiểm chứng trong Lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa Jêsus cảnh báo cho các sứ đồ tập sự của Ngài ngày nay vẫn đúng. Phải thận trọng khi chỉ tin vào kinh nghiệm của mình.

Mọi điều chân thật từ Đức Chúa Trời sẽ mang lại những trải nghiệm phù hợp; nhưng không phải mọi trải nghiệm đều đến từ Đức Chúa Trời hoặc có thể chuyển tải lẽ thật. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sự dạy dỗ của các sứ đồ trong Kinh Thánh (Công vụ 2:42), cũng như Hội Thánh đầu tiên đã cần, để đảm bảo rằng đức tin của chúng ta không bị cạn kiệt hoặc bị tiên tri giả cướp mất, dù họ có tỏ ra chân thành đến đâu.

Kính lạy Chúa của Lẽ thật, con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus đã đến giải bày lẽ thật và sống theo lẽ thật. Cảm ơn Ngài vì sự dạy dỗ của các sứ đồ trong Kinh Thánh khẳng định và giải thích lẽ thật. Xin tha thứ cho con vì đã nghe và tin vào lời nói dối, rời xa lẽ thật của Ngài và phước lành của sự vâng lời. Xin giúp con tra xét suy nghĩ của mình cùng lời khuyên của người khác dựa trên Lời Chúa, để con không cả tin nhưng sẽ lớn lên trong ân điển và sự hiểu biết của Chúa Jêsus Christ. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn