Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức tin dựa trên bằng chứng

Kinh Thánh: Lu-ca 1:1-4

“Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta, vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.” (BTT)

Làm thế nào bạn biết rằng những gì bạn được kể về Chúa Jêsus là đúng? Trước giả của sách Phúc Âm này và sách Công Vụ Các Sứ Đồ chính là Lu-ca. Ông là một thầy thuốc (Cô-lô-se 4:14), được đào tạo để tìm ra sự thật, chuyên lấy tiền sử bệnh án và so sánh chúng với báo cáo về các căn bệnh tương tự. Sau khi Chúa Jêsus thăng thiên, nhiều người đã viết về cuộc đời và chức vụ của Ngài. Nhưng ký thuật nào mới là đáng tin cậy? Lu-ca, cũng là người giúp đỡ Phao-lô, đã áp dụng điều ông được học trong văn chương và khoa học để đánh giá nhiều lời kể khác nhau về Chúa Jêsus, tìm ra sự thật từ các nhân chứng ​​và viết ra để chúng ta có thể chắc chắn về những gì mình được dạy.

Đây không phải là một bài phóng sự viết vội. Lu-ca ắt hẳn đã mất nhiều tháng kiên nhẫn nghiên cứu. Ông cẩn thận hỏi những nhân chứng từng gặp Chúa Jêsus, từng nhìn thấy các phép lạ và lắng nghe lời giảng dạy của Ngài. Sau đó, ông cẩn thận ghi chép lại quá trình nghiên cứu, so sánh nhiều bản viết tay với lời tường thuật trực tiếp của những người đã ở cùng Chúa Jêsus tại thời điểm đó. Các nhân chứng bao gồm Ma-ri, mẹ của Chúa Jêsus (Lu-ca 1:26-38), các môn đồ, và có lẽ là ít nhất hai thành viên của tòa công luận Do Thái (Lu-ca 23:50-51; Công vụ 5:34). Tất nhiên, “câu chuyện về Chúa Jêsus” rộng hơn chức vụ trên đất của Ngài, và phần 2 của sách Lu-ca ngày nay được biết đến là sách Công Vụ Các Sứ đồ. Cả hai đều được gửi cho Thê-ô-phi-lơ, một quan chức cấp cao hoặc luật sư, nhằm hỗ trợ cho công tác môn đồ hóa của cá nhân ông hoặc để ông có thể đứng lên bảo vệ cho Cơ Đốc nhân trước tòa, có lẽ bảo vệ chính Phao-lô.

Câu chuyện về Chúa Jêsus luôn gây tranh cãi. Trong mọi thế hệ, những ai yêu mến Ngài cần được bảo đảm về lẽ thật mà họ tin. Những ai đang tìm kiếm lẽ thật cần có bằng chứng. Và những ai muốn hạ thấp vai trò của Chúa Jêsus, xem Ngài chỉ như một người thầy khôn ngoan trong số nhiều người khác, cần biết rằng có bằng chứng và nhân chứng về việc Đức Chúa Trời thành người (II Phi-e-rơ 1:16). Ký thuật của Lu-ca có độ tin cậy mà chúng ta cần, bao gồm các chi tiết thân mật về những sự kiện dẫn đến sự ra đời của Chúa Jêsus.

Niềm tin vào Chúa Jêsus bắt đầu từ việc hiểu được Chúa Jêsus là ai, tại sao Ngài đến, và làm thế nào mà Ngài đủ điều kiện để trở thành Cứu Chúa của bạn. Thông tin đó không đến từ bên trong chúng ta mà đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Chúa Jêsus đến, và Ngài đảm bảo có nhiều nhân chứng để chúng ta có thể tin vào bằng chứng. Phúc Âm Lu-ca phù hợp với những người tìm kiếm lẽ thật và những người hoài nghi, vì sách sẽ cung cấp bằng chứng vững chắc để chúng ta quyết định theo Chúa Jêsus. Phúc Âm Lu-ca cũng đưa ra nhiều lý do thuyết phục để củng cố đức tin của Cơ Đốc nhân. Khi chúng ta nghiên cứu từng câu Kinh Thánh, sách sẽ đem lại sự hiểu biết tuyệt vời cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, những người đang tự hỏi liệu điều họ đã nghe về Chúa Jêsus có đúng hay không. Hãy chia sẻ và thảo luận về sách Lu-ca trong nhóm bạn bè hoặc nhóm cầu nguyện tại nơi làm việc của bạn.

Kính lạy Đức Chúa Cha! Tạ ơn Chúa vì Phúc Âm của Lu-ca về Chúa Jêsus. Tạ ơn Chúa vì con có thể tin vào những điều đã được chép và đặt niềm tin của con vào bằng chứng và nhân chứng rõ ràng. Xin Chúa tha tội cho con khi con dại dột tin những gì người khác nói với con mà không đối chiếu với bằng chứng trong Lời Chúa. Xin giúp con chia sẻ lẽ thật này với những người đang tìm kiếm Chúa Jêsus, và xin cho đức tin của con thêm vững vàng khi mỗi một trang Kinh Thánh lại mở ra những điều kỳ diệu mới mẻ về Cứu Chúa của con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn