Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Có thật hay ảo tưởng?

Kinh Thánh: Lu-ca 4:17-19

“Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.” (BTT)

Nhiều người đã có trải nghiệm déjà vu, có nghĩa là họ cho rằng đã từng chứng kiến việc họ đang trải qua. Thông thường đây là một cú lừa của tâm trí. Nhưng khi Chúa Jêsus đọc tiên tri Ê-sai, Ngài thực sự đang đọc về chính Ngài, mặc dù những Lời đó đã được viết cách đây khoảng 700 năm. Trong suốt thời gian dài đó, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho dân sự Ngài để họ tìm kiếm Đấng Chữa Lành / Đấng Cứu Thế / Người lãnh đạo / Người thầy được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Đối với những người trong nhà hội, giữ ngày Sa-bát có lẽ chỉ là một trong những thói quen tôn giáo. Nhưng họ biết rằng một người thợ mộc trong vùng đã bắt đầu rao giảng và đám đông đã rất kinh ngạc (Lu-ca 4:15). Ngài đã đứng dậy để đọc sách luật pháp, nhưng chính chazan (người có trách nhiệm trong nhà hội) đã cho phép Ngài đọc lời tiên tri Ê-sai bằng cách đưa cho Ngài cuộn giấy. Vì cuộn giấy da không có số chương hoặc số trang, nên Chúa Jêsus cần phải mở cuộn giấy đến gần cuối, nơi Ngài tìm thấy phân đoạn Kinh Thánh mà ngày nay là Ê-sai 61:1-2.

Người ta thường nghe nói Chúa Jêsus giảng dạy trong các làng quê nghèo (Lu-ca 4:14), vì vậy câu đầu tiên hẳn phải khiến họ ngồi thẳng lên và nghĩ rằng Ngài đang nói về chính Ngài. Kẻ bị cầm tù, người mù và người bị áp bức nằm dưới cùng trong danh sách ưu tiên về tôn giáo. Nhưng Chúa Jêsus nhấn mạnh rằng những người đó quan trọng đối với Đức Chúa Cha, và với chính Ngài. Ngài dừng lại ở giữa Ê-sai 61:2, là câu công bố “Năm ban ơn của Đức Giê-hô-va”. Ý này đề cập đến Năm hân hỉ trong Cựu Ước khi tất cả các khoản nợ được xóa sạch, và nô lệ được tự do (Lê-vi Ký 25:8-55). Đó là thời gian để phục hồi và nghỉ ngơi, tha thứ và tự do. Ngài đã không tiếp tục đọc phần thứ hai là câu công bố ngày phán xét bởi vì sứ mạng trong lần đến đầu tiên của Ngài là giải cứu mọi người khỏi nanh vuốt của Sa-tan, để họ không bị kết án trong ngày phán xét khi Ngài tái lâm.

Ngày nay, “Năm Hân hỉ” vẫn còn khi Chúa Jêsus đem người nghèo vào gia đình của Ngài, mở mắt người mù để họ thấy lẽ thật của Phúc Âm, và giải thoát con người khỏi sự thống trị của Sa-tan để ban sự tha thứ thay vì sự phán xét, và sự phục hồi thay vì sự tiêu diệt. Đây đúng là công việc của một Chúa Jêsus có thật mà các tiên tri và các câu chuyện Phúc Âm đã kể lại. Hãy để Ngài làm việc trong lòng bạn ngay hôm nay. Và khi bạn đã nhận được ân điển của Ngài, hãy nói về Chúa Jêsus có thật này cho bạn bè và đồng nghiệp của bạn. Không có Ngài, họ không có hy vọng được Chúa ban ơn trong đời này hay đời sau.

Lạy Chúa nhân từ! Cảm ơn Ngài đã sai Chúa Jêsus đến để giải thoát con khỏi quá khứ tội lỗi và phục hồi con cho tương lai. Xin tha thứ cho con vì đã nhận biết Chúa Jêsus nhưng không để Ngài thay đổi cuộc đời mình. Xin thực hiện công việc của Ngài cách trọn vẹn trong lòng con và đáp ứng những nhu cầu sâu xa nhất của con; xin khôi phục lại những năm tháng châu chấu đã tàn phá và đưa con ra ánh sáng của tình yêu Ngài. Xin giúp con yêu bạn bè và đồng nghiệp của mình bằng cách không giấu họ về Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế tuyệt vời. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn