Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa không lừa dối

Kinh Thánh: Mác 8:11-13

“Có mấy người Pha-ri-si đến đó, cãi lẽ với Ngài, muốn thử Ngài, thì xin một dấu lạ từ trên trời. Đức Chúa Jêsus than thở trong lòng mà rằng: Làm sao dòng dõi nầy xin dấu lạ? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào. Ngài bèn bỏ họ, trở vào thuyền mà qua bờ bên kia.” (BTT)

Thật đáng kinh ngạc! Sau hai phép lạ hóa bánh cho hơn 9.000 người, giới lãnh đạo tôn giáo vẫn yêu cầu Chúa Jêsus cho một dấu lạ để chứng tỏ Ngài là ai! Họ muốn loại dấu lạ gì? Chữa bệnh, đuổi quỷ, khiến đám đông không biết từ đâu tới tụ họp? Chúa Jêsus đã làm mọi việc ấy rồi và còn hơn thế nữa. Nhưng vấn đề ở đây là sự đui mù, họ không thể nhìn thấy cho dù bằng chứng đã rõ rành rành. Đui mù tâm linh thường xảy ra khi con người chối bỏ bằng chứng.

Vấn đề của những nhà lãnh đạo tôn giáo là trước khi Chúa Jêsus đến để dạy lẽ thật về Đức Chúa Trời và bày tỏ ân điển của Ngài (Giăng 1:17), thì người Pha-ri-si là những chuyên gia về luật pháp Chúa được mọi người công nhận, dù không ai trong họ có thể giữ luật pháp ấy. Nhưng sự kết hợp của lẽ thật và ân điển đã thu phục tấm lòng của những người xem người Pha-ri-si là “cảnh sát” tôn giáo, là những người làm theo luật pháp cách cứng nhắc mà không có sự quan tâm hay khích lệ nào. Chúa Jêsus đã quở trách họ cách phải lẽ (Ma-thi-ơ 23:13-15), khiến họ càng thêm tức giận. Họ đến để đối chất với Chúa Jêsus, hầu tìm ra sự mâu thuẫn nào đó để vạch trần Ngài tội lừa gạt (Ma-thi-ơ 22:15). Họ hy vọng tìm ra được bí mật gì đó trong các phép lạ của Ngài để chứng minh rằng chúng chẳng phải là phép lạ gì cả.

Nhưng Chúa Jêsus không lừa dối. Ngài biết rằng khước từ lẽ thật khiến tấm lòng trở nên cứng cỏi. Ngài đã đến với những ai chào đón Ngài; và điều quan trọng là những lãnh đạo non trẻ của Hội Thánh đầu tiên phải biết rằng Đức Chúa Trời không hề lừa dối, nhất là khi thời gian để học với Chúa Jêsus ngày càng ngắn đi. Thật vậy, Chúa Jêsus đã bảo họ hãy cứ đi tiếp và đừng ngã lòng vì những người cứng lòng (Mác 6:11). Vì thế, Chúa Jêsus từ chối làm theo thủ đoạn của người Pha-ri-si, để họ lại trên bờ bên này còn Ngài lên thuyền qua bờ bên kia.

Dù cho ngày nay con người ngày càng thờ ơ, nhưng cũng không quá khó để tìm được một vài người sẵn lòng đặt câu hỏi. Điều chúng ta cần quan tâm là họ sẽ làm gì với câu trả lời! Mọi người thật dễ bị lôi kéo chơi cùng với một nhóm bạn, ngay cả khi nhóm bạn đó khước từ lẽ thật hoặc chỉ muốn lừa dối chúng ta. Tuy nhiên, tại sao chúng ta không nhìn xung quanh để thấy biết bao người đang khát khao Chúa Jêsus? Bạn sẽ tìm thấy họ khi bạn tích cực nói về Đấng Cứu Thế tuyệt vời của mình… hãy chú ý đến điều họ quan tâm và lắng nghe phản hồi của họ… sau đó tìm thêm một cơ hội khác để tiếp tục cuộc trò chuyện!

Lạy Chúa, xin giúp con phân biệt giữa những người đang khao khát Chúa với những người (có tấm lòng cứng cỏi) chỉ thích dối gạt người khác về Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì có lúc chính con cũng lừa dối Ngài, tìm cách bắt Chúa làm theo ý con thay vì con thuận phục ý Chúa. Xin giúp con học biết cách tin cậy Chúa Jêsus mà không cần phân tích từng hành động của ân điển, nhưng vui mừng nhận lãnh những gì Ngài ban cho con với tấm lòng biết ơn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn