Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus vĩ đại hơn

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:41-42

“Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na! Đến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn.” (BTT)

Giô-na và Sa-lô-môn đều đạt được nhiều thành tích. Mặc dù di sản lịch sử của họ là nguồn tự hào cho dân Y-sơ-ra-ên (Israel), nhưng họ cũng có những lỗi lầm nghiêm trọng. Giô-na đã rao sự phán xét cho dân thành Ni-ni-ve (Nineveh), thủ đô của A-si-ri (Assyria), nơi đã gây nhiều đau đớn cho dân sự của Đức Chúa Trời. Mặc dù ban đầu Giô-na không vâng lời Chúa và bỏ trốn (sau đó Giô-na bất bình khi Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót dân thành Ni-ni-ve), nhưng Đức Chúa Trời đã dùng một con cá lớn để đem Giô-na trở lại cánh đồng truyền giáo của mình. Ni-ni-ve (có nghĩa là “Ngôi nhà của Cá”), nhà vua cùng dân chúng đều ăn năn.

Vua Sa-lô-môn bắt đầu triều đại của mình cách tốt đẹp. Ông khiêm nhường và cầu xin sự giúp đỡ của Chúa; vì vậy Đức Chúa Trời đã ban cho ông sự khôn ngoan tuyệt vời cùng rất nhiều của cải. Danh tiếng của ông lan truyền rộng rãi, thu hút những nhà cai trị trên thế giới tìm đến để học hỏi, kể cả Nữ hoàng Sê-ba, người chỉ có thể nói tốt về ông. Nhưng sau đó, vua Sa-lô-môn dần dần không vâng theo Lời của Đức Chúa Trời, đặc biệt là khi ông lấy những người nữ không thờ phượng Chúa làm vợ. Sa-lô-môn đánh mất sự khôn ngoan, vương quốc của ông bị phân chia và không bao giờ lấy lại được sự vĩ đại mà Đức Chúa Trời ban cho dưới triều đại của Đa-vít.

Nhưng Chúa Jêsus thì trái ngược với cả hai nhà lãnh đạo trên. Ngài vừa là một Tiên tri (công bố Lời của Đức Chúa Trời) vừa là Vua (được chỉ định là người cai trị tất cả dân sự của Đức Chúa Trời). Trong thời niên thiếu hoặc lúc sắp bước lên thập tự giá, Chúa Jêsus luôn luôn vâng lời. Ngài không bao giờ trốn chạy mục đích mà Đức Chúa Trời đã hoạch định trước cho Ngài. Chúa Jêsus quyết tâm thi hành kế hoạch của Đức Chúa Cha khi bước lên thập tự giá. Chúa Jêsus vĩ đại hơn Giô-na và Sa-lô-môn về mọi mặt: nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo thích những anh hùng bất tuân mạng lệnh của Chúa hơn là chấp nhận Con Đức Chúa Trời vô tội.

Tội lỗi làm chúng ta thấy hổ thẹn khi có người hoàn hảo ở ngay sát bên mình. Nó khiến chúng ta xấu hổ vì biết mình như thế nào. Vì vậy, chúng ta thấy thoải mái hơn với những anh hùng bất toàn và những vị thánh nhưng không thánh. Nhưng Chúa Jêsus thì khác. Chúng ta không thể mặc cả với Ngài về đạo đức, cũng không thể cảm thấy tốt hơn Ngài. Điều đúng đắn cần làm là phục tùng Ngài: chúng ta gặp nguy hiểm khi phớt lờ Ngài hoặc từ chối Ngài. Chúa Jêsus không chỉ vĩ đại hơn Giô-na và Sa-lô-môn, mà Ngài còn vĩ đại nhất của mọi thời đại. Vì vậy, chúng ta cần nói cho bạn bè và đồng nghiệp – những người mà tâm linh đang ngủ mê – rằng Chúa Jêsus hoàn toàn không giống bất kỳ người nào mà họ từng gặp hoặc nghe nói. Sự khôn ngoan của Ngài là hoàn hảo và lời kêu gọi ăn năn của Ngài đem đến sự cứu rỗi đời đời. Hạ thấp Chúa Jêsus là phạm thượng và là sự điên rồ lớn nhất; còn tiếp nhận Ngài vào cuộc đời mình là điều khôn ngoan nhất.

Lạy Cha Thánh, con cảm ơn Ngài đã ban Chúa Jêsus để chúng con có thể biết đến sự thánh khiết của Ngài mà ăn năn tội lỗi và cầu xin Ngài ban sự khôn ngoan. Con ăn năn khi con nghĩ rằng Chúa Jêsus kém hơn Đức Chúa Trời, và con đã phớt lờ trách nhiệm nói về Ngài cho những người xung quanh con. Xin giúp con tôn kính Chúa Jêsus bằng cách thờ phượng Ngài, phục tùng Ngài và tôn cao Chúa giữa gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của con. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn