Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus thi hành thẩm quyền trong Nhà Ngài

Kinh Thánh: Mác 11:15-17

“Đoạn, đến thành Giê-ru-sa-lem; Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc, và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: Há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp.” (BTT)

Nếu có ai hỏi: “Điều gì khiến Chúa nổi giận?” Thì câu trả lời đúng đầu tiên sẽ là: “Lấy các vật thánh của Chúa và sử dụng chúng cho mục đích tư lợi.” Đền thờ lẽ ra là nơi mà thế gian có thể nhìn thấy sự oai nghiêm của Chúa và quy phục Ngài. Thay vào đó, thầy cả thượng phẩm Cai-phe gần đây đã cấp phép cho một khu chợ bán buôn thuộc sân ngoài của dân ngoại, bán các vật phẩm và động vật tinh sạch về mặt lễ nghi để làm của lễ. Chúa không phản đối việc mua bán, miễn là nó công bằng (Lê-vi Ký 25:14); nhưng điều này cực kỳ không công bằng với Chúa! Việc lấy cớ thờ phượng Chúa làm cơ hội để trục lợi và đạt được danh vọng cá nhân đã khiến cơn thạnh nộ của Ngài nổi lên.

Chúa Jêsus kết tội họ trộm cướp không hẳn là vì phương thức kinh doanh tham nhũng của họ (mặc dù chúng ta có thể nghi ngờ rằng việc đó đang diễn ra), mà là vì họ ăn trộm của Đức Chúa Trời. Lật đổ bàn đổi bạc là dấu hiệu về sự phán xét của Chúa khi họ từ chối nghe lời tiên tri Ma-la-chi: “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta.” (Ma-la-chi 3:8-10). Thay vì đem phần mười vào đền thờ cho Chúa, họ lại lấy số tiền đó cho bản thân. Đền thờ lẽ ra sẽ là một nơi phước hạnh theo như ý định của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Jêsus nói nơi này là một sự ô nhục. Thay vì phước lành, Chúa Jêsus cho thấy cách mà sự rủa sả của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống, bốn mươi năm sau, đền thờ bị san bằng và không bao giờ được xây dựng lại cho đến ngày hôm nay, như Chúa Jêsus đã nói trước trong Mác 13:2.

“Vua Jêsus” của ngày trước giờ đây đã hiện diện như một người Chủ hợp pháp của đền thờ, và là Đấng xét đoán những kẻ gian ác. Khi lật đổ các quầy hàng trong chợ, Ngài đang thi hành thẩm quyền tiên tri trên Cai-phe, người đã cho thuê không gian trong đền thờ. Chúa Jêsus đã thi hành thẩm quyền trên những người khuân vác hàng hóa như các thầy tế lễ canh giữ đền thờ vào thời của Nê-hê-mi (Nê-hê-mi 13:19-22). Chúa Jêsus đã làm cho ngày đó thành ngày thánh vì sự hiện diện thiên thượng của Ngài. Ngài cũng tuyên bố rằng nhà của Ngài là nơi để muôn dân cầu nguyện và thờ phượng Đức Giê-hô-va theo như lời hứa trong Ê-sai 56:6-7. Chúa Jêsus cao trọng hơn đền thờ (Ma-thi-ơ 12:6).

Ngày nay, ngay cả các Cơ Đốc nhân cũng có thể làm điều tương tự do sự thôi thúc của bản tính xác thịt. Việc ca hát thờ phượng có thể là một màn trình diễn để ca tụng bản thân; một số người giảng luận tỏa sáng nhờ danh tiếng trong nước hoặc ngoài nước. Các vị chấp sự Hội Thánh khao khát quyền lực (hoặc vợ/chồng của họ), và những người hoạt động trong Hội Thánh tự cao tự đại, tất cả đều có nguy cơ bị xếp cùng với những Cơ Đốc nhân trẻ tuổi nổi loạn, những người có đời sống tối thứ Bảy và sáng Chúa nhật không giống nhau. Việc lợi dụng Đấng Christ vì bản thân có thể mang rất nhiều hình thức, bởi vì bản tính xác thịt của chúng ta hầu như vô cùng xảo quyệt. Điều quan trọng là nhận ra điều đó và giải quyết nó; trước khi Chúa Jêsus khiến cho tình thế của bạn đảo ngược.

Kính lạy Đức Chúa Cha. Tạ ơn Ngài vì Chúa Jêsus là Vua, Tiên Tri và Thầy Tế Lễ, có thẩm quyền trên mọi sự. Xin Chúa tha tội cho con khi con sử dụng những điều thánh khiết cho bản thân và ăn trộm những gì thuộc về Ngài. Xin Chúa giúp con nhận ra đâu là điều mà Ngài đã biệt riêng ra thánh nhưng con lại sử dụng cho lợi ích của riêng con, và ban ân điển cho con để ăn năn và thay đổi. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn