Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus là ai

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:63b-68

“Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó, thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết! Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài, mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.” (BTT)

Tòa Công luận là Tòa án tối cao của người Do Thái gồm 70 người Pha-ri-si (Pharisees) và người Sa-đu-sê (Sadducees) đứng đầu cộng với Thầy Cả Thượng Phẩm làm quan tòa. Những người này đã được triệu tập cách vội vã lúc nửa đêm để nghe bằng chứng chống lại Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 26:57). Sau khi đưa ra nhiều chứng cớ mâu thuẫn, Cai-phe (Caiaphas) hỏi Chúa Jêsus liệu Ngài có phải là Đấng Mết-si-a (Messiah), Con Đức Chúa Trời hay không. Đó là câu hỏi được tuyên thệ phải trả lời thật và quan tòa biết Chúa Jêsus sẽ trả lời.

Chúa Jêsus xác nhận danh tính thật của Ngài và còn hơn thế nữa. Ngài nói mình ngang hàng với Đức Chúa Cha và một ngày kia, Ngài sẽ cầm quyền xét xử những kẻ đã đoán xét Ngài. Trích dẫn từ Đa-ni-ên 7:13 (mà người Do Thái xem là lời tiên tri về Đấng Mết-si-a), Chúa Jêsus tuyên bố Ngài là người mà cả dân Y-sơ-ra-ên (Israel) hằng mong ước được nhìn thấy. Họ đã cầu xin Đấng Mết-si-a đến và Ngài đang đứng trước mặt họ đó. Lời tuyên bố của Chúa Jêsus không hề thôi thúc họ thờ phượng Ngài, mà còn khiến Cai-phe nổi giận.

Theo những gì họ nghe thì Chúa Jêsus nói Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời – một lời tuyên xưng phạm thượng nếu sự thật không phải như vậy, sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Phiên tòa thối nát đã tự đưa ra câu trả lời. Giờ thì không còn ai nói rằng Thầy cả thượng phẩm đã tổ chức phiên tòa gian lận. Bằng chứng cuối cùng phát ra từ miệng của người đang bị bắt giữ và tất cả đều đồng ý rằng Ngài phạm thượng. Nhưng họ đã lầm. Ngài thực sự là Đức Chúa Trời trong thân thể con người; ngày kia Ngài sẽ là thẩm phán của họ và Ngài sẽ cai trị khắp thế gian với tư cách là Vua của họ. Tuy nhiên, họ cho rằng mình đúng và tiếp tục phỉ báng Đức Chúa Con bằng cách nhổ nước bọt vào mặt và đấm Ngài. Họ rất tức giận nên đã hành hung và chế giễu Ngài.

Câu chất vấn quan trọng nhất mà ai cũng có thể hỏi là “Chúa Jêsus là ai?” Ngài không thể chỉ là một người thầy giỏi hay một tấm gương đạo đức, bởi vì Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời. Đó là lời tuyên xưng lớn nhất mà bất kì ai nói ra, nếu sai trật thì quả thật phạm thượng. Nhưng nếu đó là sự thật, chỉ duy đối với Chúa Jêsus, thì bất cứ ai nói chống nghịch Ngài đều mắc tội phạm thượng và phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô tự gọi mình là kẻ phạm thượng (1 Ti-mô-thê 1:13), nhưng ông đã ăn năn và cầu xin sự thương xót. Vì vậy, đừng làm ngơ trước những kẻ buông lời báng bổ vì họ cần được cứu… và bạn có thể cho họ biết cách để được cứu. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn lòng can đảm để nói với bạn bè và đồng nghiệp về Chúa Jêsus, Đấng giải cứu hết thảy tội nhân.

Lạy Chúa, là Vua và Đấng Cứu Rỗi của con, con cảm ơn Ngài đã yêu thương con cùng mọi người do Ngài dựng nên, và yêu chúng con bất chấp tội lỗi của chúng con tồi tệ đến dường nào. Cảm ơn Chúa đã cứu tất cả những ai lấy đức tin đến với Ngài trong sự ăn năn, tin cậy Chúa Jêsus đã chịu phạt thay cho họ. Xin giúp con biết yêu những người buông lời phạm thượng và cho con cơ hội chỉ cho họ thấy Ngài quan tâm họ thể nào. Xin ban cho con lòng can đảm để nói cho họ nghe về Phúc âm, để họ biết làm cách nào để được cứu. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn