Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chối bỏ thần tính của Chúa Jêsus là tội

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:4-8

“Song Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng: Nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời nầy: Một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội. Rồi Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi. Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy.” (BTT)

Người đàn ông bại liệt và bạn bè của anh tin vào sự chữa lành của Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 9:1-3). Nhưng khi Chúa Jêsus nhìn thấy đức tin của người đàn ông ấy, Ngài đã tha thứ tội lỗi của anh. Điều này khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo càu nhàu và tức tối. Họ cho rằng đó là sự báng bổ (vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha tội). Mặc dù họ không nói ra, nhưng Chúa Jêsus biết chính xác điều họ đang nghĩ và nói; và Ngài lên án suy nghĩ của họ là “độc ác”.

Từ “độc ác” nghe hơi nặng nề. Ngài có thể nói rằng họ “đã hiểu lầm”; còn “độc ác” là đánh đồng họ với Kẻ Ác độc (từ này trong tiếng Hy Lạp được sử dụng như một danh hiệu, có nghĩa là “Kẻ ác”). Và tất nhiên, Chúa Jêsus đã đúng. Nếu cho rằng Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời và không thể tha thứ tội lỗi, thì suy nghĩ đó tự nó đã là sự báng bổ. Những ai phủ nhận thần tính của Chúa Jêsus cần phải nghiêm túc suy xét câu này. Một ý nghĩ như vậy không chỉ là vấn đề giải nghĩa thần học hay niềm tin cá nhân, mà nó chỉ ra mối quan hệ thực sự giữa người đó với Đức Chúa Trời. Điều đó áp dụng ngay cả với những mục sư đáng kính, những người nói rằng Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời: họ không chỉ sai mà còn có tấm lòng ác độc. Họ đã đứng về phía ma quỷ mặc dù họ không nhận ra điều đó.

Nói điều gì đó thì dễ, nhưng làm sao biết được điều đó có đúng hay không? Làm sao họ biết rằng Chúa Jêsus thực sự có thể tha tội? Vì vậy, Ngài cho họ một câu đố. Lời nào dễ nói hơn – “Tội lỗi ngươi đã được tha” hay “Ngươi hãy đứng dậy mà đi”? Họ nghĩ rằng ra lệnh cho một người đàn ông bại liệt bước đi là khó hơn. Vì vậy, Chúa Jêsus đã ra lệnh cho người đàn ông bước đi. Và anh ta đã đi bộ về nhà với chiếc chiếu cuộn dưới cánh tay. Quyền năng siêu phàm đó đã chứng minh rằng Chúa Jêsus có thẩm quyền tha tội. Dù các thầy dạy luật có nghĩ gì đi chăng nữa thì đám đông đều đã nhận được thông điệp và ca ngợi Đức Chúa Trời về Chúa Jêsus.

Danh tính của Chúa Jêsus là chìa khóa dẫn đến sự sống đời đời (Giăng 6:28-29), sự cứu rỗi (Công vụ 4:12) và sự hòa thuận với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1). Các phép lạ của Chúa Jêsus không chỉ thể hiện lòng nhân từ của Đức Chúa Trời mà còn bày tỏ thần tính của Ngài. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trong thân thể con người và thật ác độc khi phủ nhận điều đó. Nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể phớt lờ Ngài và niềm tin nơi Ngài được xem như một lựa chọn bình thường. Nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời nên chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Ngài về việc phủ nhận thần tính đó, và việc này khiến chúng ta ở cùng phe với ma quỷ. Thật khó chia sẻ với bạn bè điều này, nên chúng ta cần sự khôn ngoan để biết cách chia sẻ như thế nào. Điều đó cũng cho thấy việc cầu nguyện cho bạn bè và đồng nghiệp là rất khẩn thiết. Chia sẻ với mọi người về danh tính của Chúa Jêsus và cách để được Ngài cứu là nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời này. Nếu bạn biết được thông điệp đó, hãy lan truyền!

Kính lạy Cha Thánh! Cảm ơn Cha vì Chúa Jêsus đã bày tỏ danh tính thực sự của Ngài là một con người, và cũng là Đức Chúa Trời. Xin tha thứ cho con vì đã xem nhẹ danh tính của Ngài, hoặc thậm chí nghi ngờ thẩm quyền thiên thượng của Ngài. Xin hãy giúp con vui thích về thần tính của Chúa Jêsus và tôn vinh Ngài là Đấng Cứu Rỗi, là Chúa và là Thẩm Phán của con; và giúp con chia sẻ cho người khác biết Ngài thực sự là ai. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn