Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cầu xin sự thương xót

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 20:29-31

“Đương khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Nầy, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jêsus qua đó, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, Con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi; nhưng họ kêu lớn hơn nữa, rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” (BTT)

Họ đang trên đường đi đến thập tự giá. Trong vòng một tuần hoặc hơn, Chúa Jêsus sẽ chết nhưng Ngài vẫn tiếp tục đào tạo các sứ đồ khi Ngài cho phép mọi cơ hội mục vụ xảy ra trong những ngày cuối cùng của Ngài trên đất. Điều này chứng tỏ đây là những bài học quan trọng mà các lãnh đạo của Hội Thánh đầu tiên cần phải hiểu. Chúa Jêsus đang dạy họ những bài học về lòng thương xót.

Vào thời đó, người khiếm thị không có quyền gì cả. Họ phải chịu đựng sự bất công trong xã hội, cũng như không nhận được bất kỳ trợ giúp y tế nào. Người khiếm thị không có việc làm, và đặc biệt họ bị xem là những người bị Chúa nguyền rủa vì tội của họ. Chúa Jêsus không chấp nhận quan điểm phổ biến đó (Giăng 9:1-4) nhưng Ngài vẫn biết rằng mỗi người đều là tội nhân và cần được thương xót.

Đó là điều mà người mù này đã cầu xin. Tất cả những gì anh ta muốn là được giải thoát khỏi lời nguyền để có thể nhìn thấy trở lại. Anh ta khao khát sự thương xót của Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Câu chuyện của anh ấy đã khắc sâu vào tâm trí các sứ đồ giúp họ hiểu những sự kiện khủng khiếp sắp xảy đến. Chúa Jêsus đã chết để gánh lấy lời nguyền giáng xuống mọi tội nhân (Ga-la-ti 3:13), để Ngài có thể thương xót và mang ánh sáng đến với những người “mù” (II Cô-rinh-tô 4:4).

Khi đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, chỉ những người tự cao mới từ chối cầu xin sự thương xót. Người khôn ngoan hiểu rằng họ cần sự thương xót của Chúa và không xấu hổ khi khao khát điều đó và kêu cầu Chúa về điều đó. Thương xót không chỉ là tốt bụng hay tử tế. Thương xót là cố ý không trừng phạt người đáng bị trừng phạt. Hình phạt mà Chúa Jêsus gánh lấy trên thập tự giá đã làm thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời và cùng lúc thể hiện sự thương xót và công bình của Ngài. Khi cầu xin sự thương xót, người mù dọn đường cho hàng triệu hành động thương xót mà Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho những ai biết kêu cầu. Đừng cho rằng tội lỗi sẽ tự nhiên được tha thứ, mà hãy xưng tội và kêu cầu Chúa giải cứu nhờ lòng thương xót của Ngài.

Kính lạy Cha là Đấng rất đỗi nhân từ! Cảm ơn Chúa vì lòng thương xót là một phần trong bản tính của Ngài và vì tất cả những ai xưng tội mình và tin nhận Chúa Jêsus sẽ được tha thứ, được thanh tẩy và phục hồi. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã lạm dụng lòng thương xót của Ngài, thậm chí còn không buồn xưng tội. Xin Chúa giải thoát con khỏi sự mù quáng của tội lỗi và ách thống trị của sự bất tuân. Xin Chúa giúp con không che đậy tội lỗi trước mặt Ngài, mà ban cho con niềm vui nhận biết được sự tự do tươi mới khi tội lỗi được tha thứ nhờ lòng thương xót của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn