Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rồi sao nữa?

Một chiếc tàu rộng lớn đang vượt biển cả mênh mông. Trên chiếc ghế bố chập hẹp, một cụ già trạc quá lục tuần, tay cầm một quyển sách nhỏ, vừa xem vừa ra dáng nghĩ ngợi. Bỗng thấy một chàng thanh niên mặt mũi khôi ngô, vẻ thông minh lắm. Chàng chăm chú ngó cụ một hồi, tươi cười tới chào hỏi:
Thưa cụ, nếu cháu không lầm thì cụ là mục sư của Hội Thánh Tin Lành phải không?
Ủa cậu là ai mà biết tôi? Cậu là ai?
Thưa cụ, nhà cháu ở gần bên nhà hội Tin Lành, song vì cháu mắc lo học tập, nên thỉnh thoảng lúc tan trường, cháu mới có dịp qua nhà thờ Tin Lành nghe giảng đôi lần, nên cháu còn nhớ cụ.

À, phải, vậy bây giờ cậu đi đâu đây? Và cậu đã nghe về đạo rồi, sao chưa tiếp nhận Chúa Cứu Thế cho linh hồn được cứu rỗi?
Thưa cụ, điều ấy cháu tưởng không vội. Hiện nay cháu lo làm xong ý định của cháu, vì cháu vừa được bổ chức luật sư, tháng tới phải tới một thành phố lân cận thi hành phận sự.
Rồi kế đó cậu sẽ làm chi nữa?
Rồi cháu cũng lo cho hôn nhân, sẽ tạo lập gia đình, sanh con cái và khi chúng nó lớn rồi, cháu lo cho chúng ăn học nên người thông minh trí tuệ. Kế cháu lo gây dựng gia đình cho chúng … Khi ấy, cháu sẽ hưởng nhiều niềm vui sướng.

Thấy chàng thanh niên trả lời cách tự đắc, vị mục sư lão thành hỏi tiếp:
Kế đó cậu sẽ làm chi nữa?
Ồ, kế đó cháu cũng như mọi người khác, khi lớn tuổi cũng già, cũng chết.
Nói đến đây, chàng thanh niên lộ vẻ buồn bã, thất vọng lắm. Vị mục sư tiếp:
Sau khi chết rồi thì cậu ra thế nào?

Bây giờ cậu thanh niên đứng làm thinh, ra dáng nghĩ ngợi lắm. Vị mục sư nói tiếp:
Cậu nên nhớ rằng, sau khi chết, cậu phải lập tức đến tòa án của Đức Chúa Trời mà nhận lãnh hình phạt của mình. Cậu nên suy nghĩ, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của cậu, Ngài ban sự sống, sự khôn ngoan trí thức cho cậu … mà cậu nỡ quên ơn Ngài. Tội ấy đáng bị trầm luân hư mất đời đời. Nhưng Ngài còn thương xót cậu, ban cho cậu một Đấng Cứu Thế là Chúa Giê-xu, chịu chết thế cho cậu trên thập tự giá. Tôi khuyên cậu nên ăn năn, và đầu phục Chúa ngay bây giờ đi. Lời Chúa phán rằng: “còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”.

Sau đó, cậu thanh niên từ giã vị mục sư, còn cụ mục sư luôn nhớ và cầu thay cho cậu. Về sau, người ta gặp cậu thanh niên này trong một nhà thờ Tin Lành thờ phượng Chúa vui vẻ, vì cậu đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế là Cứu Chúa cho đời mình.

“Vì Ngài phán rằng: … Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6: 2b)

Nguồn: “CHUYỆN HAY Ý ĐẸP” – Mục sư N.V.B

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn