Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bối rối về mục vụ của Đấng Christ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 17:10-13

“Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy. Môn-đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít.” (BTT)

Các môn đồ cảm thấy bối rối. Họ từng nghĩ rằng Chúa Jêsus có thể là Đấng Mết-si-a, nhưng các học giả tôn giáo lại nói rằng Ê-li phải đến trước như Ma-la-chi đã nói tiên tri: ” Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Mal 4:5-6). Sau đó, trên Núi Hóa Hình, Ê-li đã xuất hiện và khá dễ nhận ra cùng với Môi-se. Đây có phải là điều mà các thầy Do Thái (Rabbis) đang nói đến?

Chúa Jêsus xác nhận lời tiên tri của Ma-la-chi. Ngài nói rằng những lời tiên tri cuối cùng trong Kinh Thánh trong thời của họ sẽ được ứng nghiệm. Trên thực tế, những lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm bởi Giăng Báp-tít, dù không ai công nhận vai trò của ông vốn đã được báo trước. Trước đây Chúa Jêsus đã giải thích điều đó trong Ma-thi-ơ 11:11-14, nhưng các môn đồ không hiểu. Tuy nhiên, giờ đây họ đã nhìn thấy Ê-li và nhận ra rằng chức vụ của ông thuộc về quá khứ. Việc đóng trại trú ngụ cho Ê-li không còn cần thiết; trọng tâm giờ đây là mục vụ cứu rỗi của Chúa Jêsus.

Khuôn mẫu Chúa Jêsus sẽ đi theo đã được thể hiện qua Giăng Báp-tít. Ông bị bắt, bị bỏ tù và chết dưới sự hành hình bất công. Chúa Jêsus muốn các môn đồ sẵn sàng chấp nhận sự đau đớn của chính Ngài trong tương lai, cũng như có khả năng dẫn dắt Hội Thánh vượt qua những giai đoạn bắt bớ khó khăn (kể cả cái chết khốc liệt mà nhiều người trong số họ sẽ phải đối diện).

Không có điều gì là “ngẫu nhiên” cả và Chúa cho chúng ta nhìn thấy trước những gì hữu ích cho chúng ta. Giăng Báp-tit đã được chuẩn bị cho vai trò tiên tri để đưa mọi người đến sự ăn năn. Sự chết của ông cũng được báo trước, để các môn đồ thấy rằng sự tàn ác của loài người không thể cản trở công việc của Đức Chúa Trời mà là tập trung hơn vào Chúa Jêsus. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, Chúa Toàn Năng sẽ thực hiện kế hoạch của Ngài và sử dụng chúng ta theo cách này hay cách khác để hoàn thành kế hoạch đó. Giăng đã sẵn sàng tham gia và Chúa Jêsus, cùng các sứ đồ sau Ngài cũng vậy. Bạn có để Chúa sử dụng bạn theo cách mà Ngài lựa chọn không?

Lạy Chúa là Đấng tối thượng, con cảm ơn Chúa về cách Ngài chuẩn bị dân sự của Ngài để sử dụng họ trong kế hoạch thiên thượng nhằm cứu rỗi thế giới và cho sự vinh hiển của Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con vì đã chống lại mục đích của Ngài hay bực bội với phần việc Chúa muốn con dự phần trong kế hoạch của Chúa. Xin giúp con sẵn sàng để được Ngài sử dụng hầu cho Chúa được vinh hiển và con được thỏa lòng với phần thưởng đời đời Chúa ban. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn