Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bảng đeo ngực về sự xét đoán

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 28:15-29

15 Bảng đeo ngực về sự xét đoán, ngươi cũng phải làm cho cực xảo, y như ê-phót; tức là bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn. 16 Bảng đeo ngực hình vuông và may lót; bề dài một em-ban, bề ngang một em-ban. 17 Ngươi hãy gắn bốn hàng ngọc vào bảng đeo ngực: hàng thứ nhất gắn ngọc mã não, ngọc hồng bích, và ngọc lục bửu; 18 hàng thứ nhì, ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương; 19 hàng thứ ba, ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não, và ngọc tử tinh; 20 hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não, và bích ngọc. Các ngọc nầy sẽ khảm vào khuôn bằng vàng. 21 Số các ngọc đó hết thảy là mười hai viên, tùy theo tên các con trai Y-sơ-ra-ên; trên mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một trong mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên, như người ta khắc con dấu vậy. 22 Ngươi hãy làm các sợi chuyền bằng vàng ròng đánh như hình dây, chuyền trên bảng đeo ngực; 23 rồi làm hai khoanh bằng vàng để ở hai góc đầu trên bảng. 24 cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh nơi hai đầu bảng, 25 và hai đầu sợi chuyền cột vào móc gài, đoạn gắn trên hai đai vai ê-phót về phía đằng trước ngực. 26 Ngươi cũng hãy làm hai cái khoanh bằng vàng nữa, để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực, về phía trong ê-phót. 27 Lại làm hai khoanh khác nữa bằng vàng, gắn vào hai đầu dưới đai vai ê-phót ném về phía trước, ở trên đai gần chỗ giáp mối. 28 Rồi một sợi dây màu tím sẽ cột hai cái khoanh của bảng đeo ngực lại cùng hai cái khoanh ê-phót, hầu cho nó dính với đai, đừng rớt khỏi ê-phót. 29 Thế thì, khi nào A-rôn vào nơi thánh, sẽ mang trên lòng mình tên các con trai Y-sơ-ra-ên nơi bảng đeo ngực về sự xét đoán, đặng giữ làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va.

Câu gốc: “Bảng đeo ngực về sự xét đoán, ngươi cũng phải làm cho cực xảo, y như ê-phót; tức là bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, và vải gai đậu mịn” (câu 15)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Bảng đeo ngực về sự xét đoán được làm như thế nào?

-Tên mỗi con trai của Y-sơ-ra-ên được khắc vào một viên ngọc quý trên bảng đeo ngực cho bạn những suy nghĩ gì?

– Bài học này nhắc nhở bạn có giá trị như thế nào trước mặt Chúa và đáp ứng của bạn ra sao?

-Bảng đeo ngực về sự xét đoán có hình vuông, cạnh dài một em-ban tương đương với một gang tay; được may hai lớp với chất liệu là kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vai gai đậu mịn (câu 15).

Điều đặc biệt trên bảng đeo ngực về sự xét đoán là bốn hàng ngọc quý. Các ngọc này sẽ được khảm vào khuôn bằng vàng. Số các ngọc đó tổng cộng là mười hai viên, mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một con trai Y-sơ-ra-ên như người ta khắc con dấu vậy (câu 17-21). Bảng đeo ngực được gắn vào ê-phót qua bốn khoen bằng vàng ở bốn góc. Một sợi dây nịt bằng chỉ màu tím luồng qua các khoen này để giữ cho bảng đeo ngực không rơi khỏi ê-phót. Khi ông A-rôn đi vào nơi thánh sẽ mang tên các con trai của Y-sơ-ra-ên nơi bảng đeo ngực về sự xét đoán, đặng giữ làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va (câu 29).

Khải Huyền chương 21 mô tả trời mới, đất mới và thành Giê-ru-sa-lem mới, trong đó, nền của thành thánh được làm bởi những loại ngọc quý đã kể trên bảng đeo ngực, và tên của mười hai trưởng tộc Y-sơ-ra-ên được ghi ở mười hai cửa thành. Một lần nữa, qua hình ảnh của bảng đeo ngực về sự xét đoán và hình ảnh thành thánh, chúng ta nhìn thấy Chúa trân quý từng con trai của Y-sơ-ra-ên, tên của họ được chạm khắc trên những viên ngọc quý và trên các cửa thành thánh để làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Ngài.Chúa Giê-xu luôn trân quý Hội Thánh là cô dâu của Ngài, cũng như mỗi con cái của Ngài. Chúng ta được Chúa yêu và có giá trị đặc biệt đối với Ngài. Giá trị của chúng ta được minh chứng qua việc Chúa Giê-xu đã phải hy sinh mạng sống của Ngài để mua chuộc chúng ta. Danh phận được làm con dân của Chúa quyết định giá trị, ý nghĩa và quan niệm sống của chúng ta.

Sứ đồ Giăng đã viết: “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài” (I Giăng 3:1). Nhận biết điều này khích lệ chúng ta sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho mình và cũng để cho mọi người thấy Chúa qua đời sống chúng ta.Bạn đang sống như thế nào trước đặc ân quá lớn Chúa đã dành cho bạn?Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Ngài đã xả thân trên thập giá để ban cho con chiếc áo công chính trước mặt Đức Chúa Trời! Con nhận biết con được yêu và có giá trị rất lớn trước Ba Ngôi Thiên Chúa.

Xin giúp con sửa soạn chính mình thật xinh đẹp, tinh khiết; sống với đức tin mỗi ngày để chờ ngày chiêm ngưỡng Chúa vinh quang

.● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 1:1-31

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn