Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bài ca của niềm vui

Kinh Thánh: Lu-ca 1:46-56

46 Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, 47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. 48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước; 49 Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, 50 Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia. 51 Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép; Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. 52 Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. 53 Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay không. 54 Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, Và nhớ lại sự thương xót mình. Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn, 55 Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. 56 Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, rồi trở về nhà mình.

Câu gốc: “Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (câu 47)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Bà Ma-ri đã xưng tụng Đức Chúa Trời là ai trong cuộc đời bà?

Bà đã nhận biết Chúa đã làm những gì cho bà?

Bạn đang ca bài ca của niềm vui trong cuộc đời mình như thế nào?

Bà Ma-ri mở đầu bài ca tụng Chúa của mình bằng lời chúc tụng Ngài (câu 46). Bà ca ngợi Chúa trong niềm vui tột cùng vì nhận biết những điều Chúa đã làm cho bà.Thứ nhất, Chúa là “Cứu Chúa” của bà (câu 47). Bà nhận ra mình chỉ là con người tội lỗi và bà biết Chúa chính là cứu cánh duy nhất của bà. Thứ hai, Chúa là Đấng ban ơn cho bà (câu 48). Từ “đoái đến” nói lên sự nhận biết mình không xứng đáng (vì bà là người Na-xa-rét xứ Ga-li-lê, một nơi bị người Do Thái coi thường) nhưng vẫn được Chúa đoái thương. Người được Chúa đoái đến là người được phước. Thứ ba, Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài trên bà (câu 49) qua những việc lớn Ngài đang làm trên cuộc đời của bà. Thứ tư, Chúa bày tỏ lòng “thương xót” của Ngài trên bà (câu 50), và sự thương xót của Ngài không hề dứt. Thứ năm, Chúa là Đấng bảo vệ, bênh vực và chu cấp (câu 51-53), chính Chúa sẽ đánh hạ những người kiêu ngạo bằng cách khiến họ trở nên tay trắng, Ngài cũng cất nhắc những người khiêm nhường, giúp họ từ thiếu thốn thành no đủ. Thứ sáu, Chúa là Đấng “thành tín” Ngài giữ giao ước của Ngài với dân Chúa (câu 54-55), Đấng Mê-si-a sẽ ra đời như điều Đức Chúa Trời đã hứa với các tổ phụ khi xưa, “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp” (Ga-la-ti 4:4).Giữa một xã hội đầy dẫy những bất ổn ngày nay, khi chiến tranh, bệnh tật lan tràn, thất nghiệp gia tăng v.v… làm cho chúng ta không thể hát lên một bài ca vui mừng được. Nhưng khi suy ngẫm bài ca của bà Ma-ri, chúng ta biết rằng bà cũng đang ở trong những hoàn cảnh rất bối rối và khó khăn. Dù là dòng dõi nhà Đa-vít nhưng phải sống tại Na-xa-rét xứ Ga-li-lê, một thành nhỏ bị người Do Thái coi thường; dù chỉ mới được hứa gả cho ông Giô-sép nhưng bà phải mang thai Chúa Giê-xu và phải đối diện với sự chế giễu, khinh khi thậm chí có thể bị ném đá đến chết theo luật Do Thái (Lê-vi Ký 20:10).

Bà Ma-ri vẫn hát được bài ca của sự vui mừng để ca ngợi Chúa vì bà biết Chúa đang ở với bà và bà là người được nhận ân huệ của Chúa (Lu-ca 1:28). Hãy đón mừng lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh trong niềm vui vì biết rằng Chúa đã đến, dầu vẫn còn đó những khó khăn thách thức nhưng hãy biết rằng Chúa là Đấng đã cứu chúng ta, Ngài vẫn bày tỏ quyền năng và lòng thương xót đối với chúng ta, Ngài vẫn bảo vệ, bênh vực và chu cấp cho chúng ta, và Ngài luôn thành tín với chúng ta.

Bạn có đang cất lên bài ca hạnh phúc trong cuộc sống mỗi ngày chưa?

Điều gì ngăn trở bạn không thể cất lên bài ca cảm tạ Chúa?

Lạy Chúa, xin loại bỏ khỏi con những sự lo lắng, bất an về những điều đang diễn ra chung quanh con, xin giúp con biết rằng Chúa Giê-xu đã đến và chính Ngài đem đến niềm vui vĩnh cửu cho chính con.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: : II Các Vua 18:19-37

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn