Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình thi Kinh Thánh Giáng Sinh năm 2021

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi

Thi Thiên 119: 105

Với mong muốn con cái Chúa vẫn có cơ hội học và thi Kinh Thánh Giáng Sinh thường niên, ngay cả trong hoàn cảnh đặc biệt như hiện tại, Hội Thánh xin gửi đến con cái Chúa thông tin cụ thể về các phân đoạn Kinh Thánh theo từng độ tuổi, hình thức, thời gian và địa điểm thi.
Ước ao rằng sẽ có thật nhiều con cái Chúa tham gia học và thi Kinh Thánh Giáng Sinh năm 2021 này:

1. Nội dung thi dành cho Khối Thanh Tráng- Thanh Thiếu Niên (từ 14 tuổi đến 40 tuổi)

2. Nội dung thi dành cho Khối Trung Tráng Niên (từ 41 tuổi đến 60 tuổi)

3. Nội dung thi dành cho Quý ông bà Lão Niên (từ 60 tuổi trở lên) và Tân tín hữu