Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kết quả chương trình Thánh nhạc và Chia sẻ niềm tin tối thứ Bảy ngày 23/12/2023

“Giai điệu nhạc chuông” – Ca đoàn HT Sài Gòn
“Bình an dưới đất” – Anh Bùi Caroon
“Tìm lại tình yêu lúc xưa” – Chị Kim Nguyên
“Cùng hát Ha-lê-lu-gia” – Tốp ca nam HT Sài Gòn
“Điêm huyền diệu” – Anh Thiên Bảo
Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I – HTTLVN rao giảng sứ điệp Giáng Sinh
Mục Sư Nguyễn Xuân Vịnh cầu nguyện cho các thân hữu tin nhận Chúa
Các tân tín hữu ghi lại thông tin liên lạc

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn