Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình Thánh nhạc và chia sẻ niềm tin – 07/08/2022

Nhân loại xuôi ngược để thực hiện lý tưởng của cuộc đời, việc thiện nguyện bất kể con đường có xa xôi, bất kể bao nhiêu chông gai và trở ngại trên đường, họ vẫn bền bỉ hầu mong cuộc sống mình tìm được sự cứu rỗi qua “việc lành”; hay chăng chỉ là để người khác biết đến lòng nhân ái của mình. Nhưng cho dù chúng ta làm bao nhiêu “việc nghĩa” chúng ta cũng không bao giờ đạt đến tiêu chuẩn công nghĩa, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng việc làm của chúng ta không giúp ích cho sự cứu rỗi vì trước mặt Chúa “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10).

Kết cuộc hành trình đời sống của mỗi chúng ta sẽ ở thiên đàng đời đời hoặc âm phủ đời đời. Chúng ta phải chọn nơi mà linh hồn chúng ta sẽ ở trước khi cuộc sống vật lý của chúng ta trên đất này chấm dứt. Sau sự chết, sẽ không còn có một cơ hội để chọn lựa nào nữa, và số phận chúng ta là đứng trước ngai của Đức Chúa Trời, lúc đó mọi thứ sẽ phơi bày ra trước mặt Ngài.

Bạn thân mến! Đức Chúa Trời dựng nên loài người của chúng ta và tuyệt tác của sự sáng tạo đó là mỗi người đều có linh hồn để tương thông với Chúa. Xin hãy suy ngẫm về nhu cầu thực tiễn và lớn nhất của đời sống tâm linh chính bạn ngay hôm nay.
Bằng cách nào để linh hồn nhận được Sự Cứu Rỗi? Tin vào Đấng nào để bạn nhận được Sự Sống Đời Đời?
“Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do
Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ
Vì cửa ấy sẵn mở toang từ lâu
Đang đợi trông bạn kíp bước vào mau…”

Thân mời bạn đến tham dự CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC VÀ CHIA SẺ NIỀM TIN nhân dịp Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn tổ chức Lễ Cảm Tạ Chúa 100 năm thành lập.
Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị!

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn