Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đến rồi đi

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:5-7

“Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jesus, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi.” (BTT)

Một thiên sứ đang ngồi trên tảng đá che lối vào mộ của Chúa Jêsus. Với giọng đầy thẩm quyền, thiên sứ ân cần nói với những người đàn bà đến nơi chôn cất Chúa vào sáng sớm. Họ sợ hãi vì đất rúng động dữ dội, kinh ngạc vì ngôi mộ đã mở toang và những người lính canh thì đứng đó sững sờ, ngạc nhiên trước sự xuất hiện chớp nhoáng của thiên sứ trong bộ áo trắng như tuyết… thật quá sức để đối phó.

Khi cất tiếng phán, thiên sứ biết tại sao họ sợ, và vì sao họ đến – ấy là để xem một xác ướp. Nhưng xác Chúa đã biến mất; và vì vậy, thiên sứ đã mời các người đàn bà làm chứng ​​sự kiện đó và liên kết những gì họ đã thấy với điều Chúa Jesus đã nói. Ngài đã nói với họ về sự sống lại, nhưng họ không tin vì họ chưa kinh nghiệm. Điều quan trọng lúc này là phải tin Chúa Jêsus cách mới mẻ, biết rằng những gì Ngài đã nói là sự thật.

Dù họ sợ hãi như thế nào, mồ mả cũng không phải là nơi để lưu lại. Chúa Jêsus đã sống lại và Ngài muốn gặp các môn đồ như Ngài đã bảo trước cho họ (Ma-thi-ơ 26:32), để ban cho họ Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:16-20). Các người đàn bà không chỉ là nhân chứng đầu tiên của sự phục sinh mà còn là những sứ giả đầu tiên – kêu gọi mọi người đến gặp gỡ Chúa Jêsus phục sinh. Mạng lệnh rất khẩn cấp và được phê chuẩn bởi thẩm quyền thiên thượng. Họ không nghi ngờ về những gì họ phải làm, và Chúa Jêsus đã không làm họ thất vọng (Ma-thi-ơ 28:8-10).

Bản chất của việc rao truyền Phúc Âm là chúng ta phải “đến và xem” trước khi có thể “đi và nói”. Mặc dù các người đàn bà không thực sự truyền bá Phúc Âm theo nghĩa đầy đủ của từ này, nhưng họ minh họa một nguyên tắc. Họ có một thông điệp để chia sẻ bởi vì họ đã tin Lời Đức Chúa Trời và khám phá ra điều này là thật trong kinh nghiệm của họ. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến với Ngài, gặp gỡ Ngài – trước khi chúng ta đi ra để nói về Ngài và khuyến khích người khác đến gặp Ngài. Như vậy, thông điệp của chúng ta mang tính cá nhân, mạnh mẽ và khẩn cấp. Đó là lý do tại sao Word@Work được viết ra: để bạn có thể đến với Chúa và được biến đổi bởi Lẽ Thật của Ngài – sau đó bạn có thể sống và làm chứng về Chúa Jêsus tại nơi làm việc và cộng đồng của mình.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài đã kéo con đến gần Ngài, kinh nghiệm Ngài một cách cá nhân để con có thể tự tin rao truyền Phúc Âm trong Danh Ngài. Xin tha thứ khi con ra đi mà không có quyền năng từ Ngài hoặc không ra đi vì tâm linh trống rỗng. Xin giúp con tái lập mối tương giao với Chúa trong đời sống của mình để đảm bảo rằng con đến gần Ngài mỗi ngày; lúc đó con có thể tự tin đi ra và mời gọi những người khác đến với Ngài. Trong danh Chúa Jesus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn