Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giới thiệu Ban Âm thanh – Ánh sáng và Tổ trình chiếu

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, các thiết bị và phương tiện phục vụ cho nhà Chúa cũng đang được hiện đại hoá nhằm phục vụ tốt nhất cho các mục đích sử dụng.

Vì thế, ban Âm thanh – Ánh sáng và tổ Trình chiếu của HTTL. Sài Gòn đóng một vai trò quan trọng và là một “chi thể” không thể thiếu trong thân. Nhằm truyền tải âm thanh và hình ảnh của các chương trình thờ phượng đến quý tín hữu một cách hiệu quả nhất, các nhân sự chịu trách nhiệm trong công tác này cũng đang cố gắng từng ngày để hoàn thành trách nhiệm mà mình nhận lãnh.

Xin mời quý Hội Thánh cùng theo dõi video clip để hiểu rõ thêm về công tác này

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn