Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ma-ri: Người nữ được ơn

Câu chuyện về Ma-ri, người được khen ngợi là “người được ơn” gắn liền với câu chuyện về cuộc đời của Chúa Jesus được Thánh Kinh ghi lại rất rõ ràng và thật cảm động qua các sách Phúc Âm. Bà được Đức Chúa Trời chọn lựa để đưa Chúa Jesus vào đời thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Cuộc đời Bà là một tấm gương về đời sống tin kính Chúa, thành thật trong lối sống và thuận phục theo ý Chúa .…. Bà là một “người nữ có phước”, tấm gương sáng để chúng ta học theo.

Thánh Kinh không đề cập đến ai trong gia đình của Ma-ri, ngoại trừ nhắc đến Ê-li-sa-bét là người chị họ. Ma-ri trở thành vợ của Giô-sép người thợ mộc, từ dòng dõi nhà Đa- vít, ở Na-xa-rét xứ Ga-li-lê. Tại đây chúng ta cũng gặp Ma-ri, một trinh nữ mà Đức Chúa Trời đã chọn cho kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Vì sao Ngài chọn Ma-ri? Chắc chắn có nhiều phẩm hạnh nơi Ma-ri, nhưng chúng ta chỉ đưa ra vài điều sau đây để học hỏi:

1. Ma-ri – Người Nữ Tin Kính: Lu-ca 1:28

“Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi.” Đây không phải là lúc Ma-ri đang ngủ, không phải chiêm bao mà là thì giờ Ma-ri rất đang tỉnh táo, có thể Ma-ri đang suy gẫm lời Chúa hay đang thiết tha cầu nguyện, thì được thiên sứ đến tại nơi riêng tư đó. Thiên sứ nói lời chúc mừng, khen ngợi: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Điều nầy cho chúng ta biết: Ma-ri là người luôn có đời sống tin kính Chúa, trang nghiêm, cung kính, luôn đặt niềm tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Từ những năm tháng ấu thơ, bà đã hoàn toàn phó thác đời sống mình cho ý định thánh khiết và cao cả của Đức Chúa Trời.

Thưa anh chị em! Nếu khi Chúa đến chỗ chỉ có mình ta với Chúa thì Ngài sẽ nói gì về ta? Ta có phải là người đựơc ơn Chúa không? Ngài có ở với ta trong chỗ riêng tư như Ngài từng ở với Ma-ri không?Ma-ri là người được ơn Chúa và được Chúa ở cùng vì Ma-ri luôn:

* Ở trong sự hiện diện Thánh khiết của Chúa mỗi ngày.

* Ở trong mối tương giao ngọt ngào với Chúa bằng đời sống cầu nguyện.

* Ở trong sự hướng dẫn, dạy dỗ của Lời Chúa luôn luôn.Thật không có phước hạnh nào bằng được ơn Chúa, không có điều gì quý bằng được Chúa ở cùng. Vì vậy, muốn được Chúa ở cùng thì chúng ta phải ở cùng Chúa trong thì giờ cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa phán dạy từng ngày để chúng ta cũng nghe lời chúc mừng của Chúa như Ma-ri vậy .

2. Ma-ri – Người Nữ Thành Thật: Luca 1:29,34

Ma-ri là một trinh nữ, là vị hôn thê của Giô-sép, sau khi nghe lời chào của Thiên sứ thì “Ma-ri thật bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì?” Thiên sứ giải thích: Vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời… Ngươi sẽ chịu thai, sanh một con trai, mà đặt tên là Jesus…

Ma-ri càng sợ hãi và thắc mắc khi suy nghĩ về việc nầy: Làm sao có được sự đó, vì tôi là một trinh nữ! Tôi chưa hề nhận biết người nam nào…? Ma-ri đã thành thật tỏ bày sự suy nghĩ của mình theo công lệ tự nhiên, đây cũng là phản ứng tự nhiên của một người nữ, điều nầy chứng tỏ cho chúng ta thấy sự thành thật, đơn sơ và trinh bạch của Ma-ri.

Sự bối rối, ngạc nhiên và thắc mắc của Ma-ri không dẫn đến sự hồ nghi hay vô tín, nhưng đã đem bà đến sự tin cậy và phó thác cho Đức Chúa Trời, “bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Luca 1:37). Ma-ri không để những lo lắng, bối rối từ sự suy nghĩ cạn cợt của mình ngăn trở chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống mình.

Quý anh chị em thân mến! Chúng ta có sẵn lòng đến cùng Chúa trong sự chân thành và đơn sơ của mình? Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài thấu rõ những lo lắng trước những nan đề, nghĩ suy bất ổn trong cuộc sống chúng ta. Đừng để sự non nớt, dại khờ của chúng ta ngăn trở việc của Ngài, vì Ngài là Đấng Toàn Năng, không việc chi mà Ngài không thể làm (TC 284). Xin hãy nhớ: “Đấng ở với chúng ta lớn hơn mọi nan đề, gian khó trong đời sống của chúng ta” (I Giăng 4:4)

3. Ma-ri – Người Nữ Thuận Phục: Luca 1:38

“Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra như lời người truyền” Ma-ri đã từ chối mình, gạt bỏ mọi lời cười chê, nhạo báng, rẻ khinh của mọi người, Ma-ri thay vì háo hức, vui mừng, chờ đợi một ngày lễ cưới thật tốt đẹp, có một gia đình hạnh phúc, thì Ma-ri sẽ phải đối diện với những vấn đề có thể xảy ra:

*Bị Giô- sép từ hôn! (Ma-thi-ơ 1:19)

*Bị mang tiếng ngoại tình!

*Bị ném đá chết theo luật Do Thái! (Phuc truyền 22:20, 21)

Dẫu thế nào thì giờ đây Ma-ri cũng đã biết rõ rằng: Bà chịu thai là bởi quyền phép Đức Thánh Linh nên bà chấp nhận mọi việc bằng đức tin và phó thác cả thảy cho Chúa. Mọi suy nghĩ, ước mơ của bà giờ đây hoàn toàn thuộc về Chúa thôi. Câu nói của Ma-ri bày tỏ sự vui lòng thuận phục theo thánh ý Chúa: “Con đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra như lời người truyền” Con xin thuận theo ý Chúa, xin Ngài làm thành mục đích của Ngài trên đời sống con.

Đức Chúa Trời đã có kế hoạch từ 700 năm trước (Ê-sai 7:14) cho Ma-ri, trinh nữ tại thôn làng Bết-lê-hem, để đưa Chúa Cứu Thế vào đời cứu rỗi cho cả nhân loại. “Emmanuel – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:21)

Nhận biết việc Chúa làm Ma-ri đã lấy cả tâm thần và linh hồn ca ngợi Chúa vì Ngài đoái đến người hèn hạ là tôi tớ Ngài, một người nữ rất bình thường, nhận lấy một sứ mạng thật phi thường, và được Đức Chúa Trời thực hiện cách lạ thường cho công việc vĩ đại của Ngài.

Nhân mùa Kỷ niệm Chúa Giáng sinh 2021, cũng là một Giáng sinh trong thời điểm dịch lệ, biết bao lo buồn, bất an, tang tóc… nhiều người kinh khiếp khi đối diện ngày mai không biết sẽ thể nào, khi phải chia lìa, khổ đau… Chúng ta có sẵn sàng cho sứ mạng giới thiệu Chúa Jesus bước vào đời sống người thân yêu, lân cận chúng ta không?

Xin Chúa giúp con luôn sống đời tin kính và dùng con để hoàn tất sự cứu rỗi cho tha nhân… Vì Đức Chúa Trời là tình yêu, Ngài muốn cho cả thế giới nhận ơn cứu rỗi (II Phi-e-rơ 3:9). Xin đừng để sự yếu đuối, dại dột hay bê trễ của con ngăn trở quyền năng của Tin Lành. Xin cho con vâng theo ý Chúa!

(Theo sự hỗ trợ từ Bà Mục sư Nguyễn Thế Hiển)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn