Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn- Hành trình truyền bá Phúc Âm

Có bao giờ trong những năm tháng đồng đi với Chúa, quý độc giả là những Cơ Đốc nhân – tự hỏi: Khi đến gần Đấng Christ, chúng ta nhận được điều gì? Bằng những hiểu biết khác nhau, bằng trải nghiệm khác nhau và nhiều cách trả lời khác nhau, tất cả đều khẳng định có hai điều chắc chắn Cơ Đốc nhân nhận được:

Thứ nhất, khải tượng đổi mới thế giới: nhân loại cần Chúa hơn hết, chúng ta cần Chúa hơn hết.

Thứ hai, hệ thống tri thức được thay đổi: Chúa là trung tâm trong mọi mối quan hệ, là tâm điểm trong mọi suy nghĩ và là mục tiêu hy vọng của chúng ta.

Hai điều trên có mối liên hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau để tạo nên một nền tảng vững chắc cho một đời sống thuộc linh luôn muốn sống theo đại mạng lệnh của Chúa Jêsus: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” (Mác 16:15)

Ngược thời gian, trở về thăm Cochinchina là một vùng đất Nam kỳ thuộc Pháp (trong đó có Sài Gòn) vào cuối thế kỷ 19. Lúc đó, Sài Gòn – dù chỉ là một khu vực nhỏ bé nhưng đã là một đô thị tươi đẹp và thịnh vượng theo tiêu chuẩn con người. Dẫu vậy, dưới góc nhìn của Thiên Chúa, vùng đất nầy vẫn chìm ngập trong trũng bóng chết.

Năm 1918, Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp (CM&A) đã đem ánh sáng Cứu Rỗi đến miền đất nhỏ bé nầy.

Năm 1920, Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn được thành lập với 6 tín hữu. Và từ đây, Hội Thánh cùng với các giáo sĩ bắt đầu hành trình thực hiện đại mạng lệnh của Chúa Jêsus để ánh sáng Cứu Rỗi lan toả khắp muôn nơi.

Trên hành trình ấy, không hẳn chỉ có những thuận lành, nhưng Hội Thánh còn phải đối diện với sự vu cáo, mất mát, tổn thương, có cả máu và nước mắt. Dẫu vậy, vì có được nền tảng thuộc linh vững chắc, trong ơn Chúa, các tín hữu Sài Gòn xem nghịch cảnh như là cơ hội đồng hành với sự thương khó của Đấng Christ năm xưa, cứ trung tín gieo hạt giống sự sống đời đời của Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus đã chịu thương khó, đã đắc thắng sự chết đem sự Cứu Rỗi đến cho mọi người và dâng vinh hiển cho Cha. Cũng một thể ấy, Hội Thánh Sài Gòn đã chịu biết bao khổ nhục, và bằng sức Chúa – Hội Thánh đã vượt qua, thành lập thêm nhiều Hội Thánh. Hội Thánh đã thật sự đem sự Cứu Rỗi đến cho nhiều người và dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời.

Loạt bài tiếp theo nói về các Hội Thánh mà Hội Thánh Sài Gòn cùng với các giáo sĩ của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp đã nhờ ơn Chúa thành lập: Cần Đước (1936), Phú Xuân (1938), Cần Giuộc (1940), Gia Định (1950), Nguyễn Tri Phương (1953), Hòa Hưng (1953), Khánh Hội (1954), Trương Minh Giảng (1957), Chánh Hưng (1958), Phạm Thế Hiển (1968), Thị Nghè (1969), Bình Đông (1972), Ngô Gia Tự (1973), Phú Lợi (2015).

Và đây như là lời tạ ơn Chúa về những việc Ngài đã làm trên Hội Thánh, là lời tri ân tiền nhân, và là lời khuyến khích thế hệ hôm nay, thế hệ mai sau hãy cứ cố gắng hầu việc Chúa hết lòng để khi nhìn lại sẽ không thấy dấu vết của hối tiếc và giá như.

Ban Truyền thông HTTL. Sài Gòn

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn