Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hội Thánh Tin Lành Phú Xuân (1938)

Năm 1911, Tin Lành truyền đến Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng, Tin Lành vào miền Nam và đến khu vực Sài Gòn năm 1918. Năm 1920 Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn được thành lập, từ đây Tin Lành đã đến Phú Xuân- Nhà Bè năm 1938.

 Vai trò của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn

Từ năm 1937-1941, Mục sư Lê Đình Tươi – Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được đề cử kiêm nhiệm Chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn, ông là người khởi công xây cất nhà thờ Sài Gòn. Trong thời gian này, với sự cộng tác đắc lực của cố Giáo sĩ D.I. JEFFREY, Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn đã thành lập được 3 Hội Thánh mới, trong đó có Hội Thánh Tin Lành Phú Xuân (vào năm 1938).

Đến ngày 05/8/1938, ông bà Mục sư Nguyễn Văn Xuyến (lúc bấy giờ là phụ tá Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn) là tôi tớ Chúa đầu tiên được sai phái đến Phú Xuân, tích cực khai phá vùng đất mới, xây dựng nền tảng đức tin cho các tín hữu. Tín hữu ban đầu đơn sơ, vui vẻ, hiệp nhau lại thờ phượng Chúa.

Đây là Hội nhánh của Chi hội Sài Gòn, được Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn quan tâm bảo trợ trong năm đầu tiên, đến tháng 8 năm 1939 Chi hội được tự lập và nhận sự hỗ trợ của Hội Truyền giáo. Cố Giáo sĩ tiền phong D.I. JEFFREY đã đổ nhiều công sức với Hội Thánh vào những năm đầu thành lập.

 Sự phát triển của Hội Thánh Tin Lành Phú Xuân

Xây dựng và sửa chữa nhà thờ:

Năm 1941, nhà thờ được xây mới với diện tích được nới rộng hơn và có số tín hữu nhóm lại tăng từ 20 lên đến 60 người. Đến năm 1964 với nhu cầu cấp thiết, chương trình xây cất nhà thờ được đồng thuận biểu quyết và khởi công xây dựng đến năm 1966 thì hoàn thành.

Năm 2018, nhà thờ Phú Xuân được khởi công xây dựng mới, sau một năm nhà thờ được hoàn thành.

Mở thêm các Hội nhánh:

Tháng 7/1940, Hội Thánh Tin Lành Phú Xuân mở một Điểm nhóm tại làng Long Kiểng. Vì tình hình lúc bấy giờ có nhiều yếu tố không thuận lợi nên điểm nhóm đã tạm dừng hoạt động sau một năm sinh hoạt.

Năm 1942, Hội Thánh Tin Làn Phú Xuân được hoàn toàn tự trị tự lập. Vào tháng 8/1942, ông bà Mục sư Phan Văn Tranh đến hầu việc Chúa với Hội Thánh, mở Hội Đồng thường niên bầu Ban Trị sự- Ban Chấp sự chính thức cho Hội Thánh.

Ngoài ra, Hội Thánh Phú Xuân còn đem Tin Lành đến các vùng lân cận như: Long Kiểng, Nhà Bè, Tân Thuận và Hội Thánh nhánh Tân Thuận được mở vào năm 1956 (Hội nhánh thứ nhất). Kết quả sanh bông trái sau 18 năm thành lập. Năm 1970, chương trình truyền đạo sâu rộng đến vùng đất Nhà Bè. Năm 1971 Hội nhánh Tân Thuận đã đủ nhân lực để gánh vác, Địa hạt đã bổ nhiệm một Truyền đạo đến và quyết định Chi hội Tân Thuận là Chi hội tự trị.

Đến năm 1992, Hội Thánh Tin Lành Phú Xuân mở Hội Thánh Tin Lành Tân Quy (Hội nhánh thứ hai), nay là Chi hội Tân Quy.

Tiếp tục trong công tác rao giảng Tin Lành, Hội Thánh Tin Lành Phú Xuân mở thêm điểm nhóm tại Bình Khánh. Vào ngày 08/11/2007, Tổng Liên hội có văn bản quyết định Chi hội Bình Khánh là Chi hội tự dưỡng (Hội nhánh thứ ba).

Thông tin về tổ chức Hội Thánh những năm gần đây:

Từ năm 2017-2021, Mục sư Nhâm Hán Nam làm Quản nhiệm Hội Thánh, ông về nước Chúa tháng 10 năm 2021. Hiện tại, Hội Thánh đang khuyết Quản nhiệm. Mục sư Phan Quang Trung đang kiêm nhiệm.

Địa chỉ nhà thờ Phú Xuân: số 1716 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 5 – Thị trấn Nhà Bè – Huyện Nhà Bè. Thời gian thờ phượng Chúa lúc 8 giờ 30 mỗi sáng Chúa Nhật. Số lượng tín hữu hiện nay là 200 người.

Ban Truyền thông HTTL. Sài Gòn

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn