Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hội Thánh Tin Lành Hoà Hưng (1953)

Từ khi thành lập, Hội Thánh Chúa trải dài trong các miền của đất nước nói chung và tại Sài Gòn nói riêng đã nếm trải biết bao biến cố, biết bao thăng trầm. Càng khó khăn, gian nguy, chúng ta càng kinh nghiệm việc Chúa làm để bảo vệ con dân Chúa. Ngài vẫn tiếp tục ở giữa và hành động trong các Hội Thánh qua các thời kỳ để giúp Hội Thánh Chúa được châm rễ, lập nền vững chắc trên nền tảng chân lý là Lời Chúa, từ đó thúc đẩy công tác rao giảng Tin Lành, kêu gọi con cái Chúa trở nên những môn đồ thực sự.

Vào những năm đầu thập niên 1920, Tin Lành đã đến vùng đất Sài Gòn, cũng trong giai đoạn đó, Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn được thành lập. Từ hạt giống đầu tiên của vùng đất được ví là hòn ngọc Viễn Đông, Chúa Thánh Linh đã cảm thúc những tấm lòng tôi con Chúa ra đi mở mang nước Ngài khắp mọi nơi. Giai đoạn từ 1925 đến 1975 là giai đoạn phát triển vượt bậc của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn vì trong khoảng thời gian này, “nhánh nho” Sài Gòn đã thêm lên nhiều nhánh nho khác cho Chúa. Đặc biệt là năm 1953, một năm nhưng có đến 2 “nhánh nho” được thêm lên, một trong 2 nhánh nho của năm đó là Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng của ngày hôm nay.

Đầu những năm 1950, Mục sư Nguyễn Văn Trình – phụ tá Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn lúc bấy giờ đã tập hợp con dân Chúa là tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn đang sinh sống tại khu vực Hòa Hưng để thành lập điểm nhóm và mượn xưởng mộc của một tín hữu là ông Nguyễn Phú Thùy làm cơ sở tạm để nhóm lại, thờ phượng Chúa. Thời gian đầu chỉ có tám gia đình tín hữu sinh hoạt tại đây là ông bà Nguyễn Văn Dần, ông bà Nguyễn Văn Hạo, ông bà Hứa Văn Chính, ông bà Phan Văn Nhiều, ông bà Nguyễn Văn Mách, ông bà Trương Văn Hai, ông bà Tống Văn Ngật và ông bà Nguyễn Quí.

Cảm tạ Chúa vì cả tám gia đình tín hữu không chỉ là những người đơn thuần theo tôn giáo mà mỗi người trong họ đều là người tin Chúa thật, biết tôn cao danh Ngài, rao giảng Phúc Âm cho người chưa tin và khích lệ anh chị em cùng niềm tin của mình trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Qua sự làm chứng về Chúa của những gia đình tín hữu này mà ngày càng có nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh.

Đến năm 1953, Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng được thành lập, Ban Trị sự quyết định mời lại vị Mục sư Nguyễn Văn Trình là người đã thành lập điểm nhóm chính thức về làm Chủ tọa Hội Thánh từ ngày 1/1/1954.

Hiện nay Chúa cho số tín hữu của Hội Thánh là 600 người với 9 ban ngành. Mục sư Châu Minh Tâm- Quản nhiệm Hội Thánh.

Nhìn lại quá trình phát triển của Hội Thánh Chúa tại khu vực Hòa Hưng, từ khi còn là một điểm nhóm chỉ vỏn vẹn có tám gia đình tín hữu sinh hoạt tạm tại xưởng mộc, một lễ thờ phượng Chúa mỗi tuần cho đến khi mua đất để xây dựng nhà thờ và tổ chức ba lễ thờ phượng Chúa do số tín hữu tăng lên rất nhiều. Chúng ta không thể không ngợi khen Chúa vì ơn thần hựu của Ngài trên Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng và trên tất cả các Hội Thánh Chúa nói chung.

 “Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào?” Hãy nhìn việc Chúa đã làm trên tấm lòng từng con cái Chúa và trên các Hội Thánh Chúa như trường hợp của Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng từ những năm đầu thành lập cho đến nay. Nếu không bởi Chúa thêm sức thì làm sao con cái Ngài có đủ đức tin, có đủ động lực để sẵn lòng hy sinh, sẵn lòng bước ra rao giảng Tin Lành và mở rộng nhà Chúa khắp mọi nơi? Chúa đang sống trong tấm lòng của chúng ta, những môn đồ thực sự của Hội Thánh Ngài.

Ước ao mỗi chúng ta đều có đồng một tâm tình mở mang nhà Chúa như Mục sư Nguyễn Văn Trình, đều có đồng một tâm tình truyền giảng Phúc Âm như tám gia đình tín hữu tại điểm nhóm Hòa Hưng và đều có đồng một tâm tình phát triển nhà Chúa như bao thế hệ con cái Chúa của Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng từ những năm 1950 cho đến hôm nay.

Xin Chúa cho Hội Thánh Ngài không chỉ được lấp đầy những băng ghế trống mà những tấm lòng trống cũng được lấp đầy bởi Đức Thánh Linh. Qua đó, Hội Thánh Tin Lành Hòa Hưng và Hội Thánh Chúa chung đều được phát triển, quy vinh hiển danh Chúa, ngày càng có thêm nhiều người được ghi vào sách sự sống.

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10)

Ban Truyền thông HTTL. Sài Gòn

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn