Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chỉ nhóm ban ngành thôi có được không?

Tôi là một nhân sự, trong giờ nhóm Hội Thánh thì tôi bận lo một số công việc Chúa, không thể thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh được, nhưng bù lại tôi rất thường xuyên nhóm với ban ngành của mình. Tôi nghĩ miễn là có thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật là được rồi vì nhóm ban ngành cũng có Lời Chúa, có dâng hiến, có ngợi khen Chúa. Có người nói rằng tôi làm vậy không đúng. Như vậy thế nào là đúng? Xin Góc Tâm vấn giải thích giúp.

Bạn thân mến,

Cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi về Góc Tâm vấn. Đây cũng là câu hỏi mà một số con cái Chúa đang phục vụ Chúa vào mỗi sáng Chúa Nhật gặp phải và cũng có suy nghĩ, băn khoăn giống bạn. Rất hoan nghênh tâm tình yêu mến và phục vụ Chúa của bạn.

Trước tiên, chúng ta cần nhận biết mục đích và tầm quan trọng của thì giờ thờ phượng Chúa chung của Hội Thánh và của ban ngành:

  • Theo ký thuật ở Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47, chúng ta biết sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Hội Thánh đầu tiên được thành lập, và đó là nơi những người tin theo Chúa Giê-xu họp nhau lại để thờ phượng Chúa, hát ngợi khen Chúa, và gây dựng đức tin cho nhau.
  • Giờ nhóm ban ngành cũng là để các tín hữu cùng trang lứa có cơ hội thờ phượng Chúa chung với nhau, gắn kết với nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống và cùng khích lệ nhau trên linh trình theo Chúa. Vì mỗi ban ngành có giới hạn độ tuổi nên số lượng người tham dự trong ban sẽ ít hơn trong giờ nhóm Hội Thánh, và vì vậy họ có sự quan tâm nhau nhiều hơn và tạo tình thân, mối thông công với các anh em khắng khít hơn.

Như vậy, chúng ta thấy rằng cả hai giờ nhóm Hội Thánh và nhóm ban ngành đều có chung mục đích và những lợi ích thuộc linh. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tham dự cả hai thì giờ thờ phượng trên. Bạn sốt sắng lo công việc Chúa, đồng thời trung tín nhóm lại với ban ngành là điều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, bạn cũng là một nhân sự, là mục tiêu mà các tín hữu khác nhìn vào. Cho nên, việc bạn bỏ giờ nhóm Hội Thánh (dù vì lý do gì) chắc chắn không làm gương tốt, không đem đến sự gây dựng và khích lệ cho các tín hữu khác. Vì vậy, theo lời Chúa dạy trong I Cô-rinh-tô 10:23,24 “Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác”, thì bạn nên tránh việc bỏ nhóm Hội Thánh hoàn toàn.

Nếu Hội Thánh có hai lễ, bạn hãy sắp xếp để có thể dự nhóm một trong hai lễ. Nếu không thể thu xếp được, bạn có thể đề nghị người có trách nhiệm phân công lịch trực của bạn sao cho phù hợp để bạn cũng có thì giờ thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh.

Xin Chúa ban ơn và giúp đỡ bạn để bạn không thấy việc thờ phượng Chúa với Hội Thánh là một gánh nặng và bỏ qua, nhưng là niềm vui và phước hạnh khiến bạn luôn khao khát tham dự các thì giờ thờ phượng Chúa. Xin Chúa giúp bạn trở nên một nhân sự gương mẫu và đem nguồn phước đến cho nhiều người. 

Thân mến.

*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn