Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Xin hãy cứu chúng tôi!

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:6-11

“Hai môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Đức Chúa Jêsus đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên. Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường; kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao! Khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người nầy là ai? Chúng trả lời rằng: Ấy là Đấng tiên tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.” (BTT)

Lễ Vượt Qua là một trong ba lễ lớn của người Y-sơ-ra-ên. Mọi người nam trưởng thành đều phải đến dự lễ. Nhiều người Do Thái từ Ga-li-lê, ở miền bắc, tránh không đi ngang qua xứ Sa-ma-ri bằng cách đi xuống con đường phía đông sông Giô-đanh rồi băng qua gần Giê-ri-cô. Từ đó, có một con đường dốc khoảng 27 ki-lô-mét. Càng đi đến gần Giê-ru-sa-lem, họ càng phấn khích hơn.

Đám đông hòa vào nhóm người mỗi lúc càng đông xung quanh Chúa Jêsus. Đó là bầu không khí lễ hội và cảnh Chúa Jêsus cưỡi lừa vào Giê-ru-sa-lem đã thúc giục họ tung hô Ngài. Thi thiên 118 là một bài hát quen thuộc. Các câu 25-26 chép: “Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy cứu! Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người.”

Đó là sự kết nối được Đức Thánh Linh soi dẫn giữa Thi thiên nầy và Chúa Jêsus. Đám đông nói sự thật mặc dù họ không hiểu điều đó (sau đó đã phủ nhận điều họ nói… Ma-thi-ơ 27:20-26). Chúa Jêsus thật sự là Đấng Cứu Rỗi (“Hosanna” nghĩa là “xin cứu chúng tôi ngay bây giờ”). Ngài thật là Con vua Đa-vít (người Do Thái hiểu cụm từ đó chỉ Đấng Mết-si-a). Sự cứu rỗi thật sự đã được Đấng Tối Cao hoạch định và có quyền cho những người được cứu lên thiên đàng. Khi tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, sự phấn khích của đám đông đang di chuyển lan toả đến những người hành hương khác. Họ hỏi nhau “Người này là ai?” Nhưng câu trả lời duy nhất là tên và quê hương của Ngài. Họ tụng tán nhưng đã không lắng nghe Lời Kinh Thánh. Chúa được biết đến khi mọi người lắng nghe tiếng của Ngài. Mặc dù Kinh Thánh chứa đầy lẽ thật từ Đức Chúa Trời, nhưng tầm quan trọng của lẽ thật thường bị bỏ qua vì mọi người không muốn biết những gì Ngài đang nói. Thật dễ dàng lặp lại những lời cầu nguyện trong nhà thờ, hát những bài ca và đọc những gì Đức Thánh Linh soi dẫn – nhưng không thể cúi đầu trước Vua Thiên đàng trừ phi bạn muốn (hoặc trừ phi bạn phải, vào ngày cuối cùng,… Phi-líp 2:9-11). Đi cùng với một đám đông tôn giáo không nhất thiết cho bạn thấy Chúa Jêsus là ai, trừ phi bạn mở lòng để nghe và tin những gì Đức Thánh Linh đang nói. Hôm nay hãy sẵn lòng lắng nghe khi bạn đọc Lời Ngài.

Lạy Đức Chúa Trời là Đấng vẫn còn đang phán. Con cảm ơn vì Lời của Ngài đã cho con biết Ngài như thế nào, bản chất của con ra sao, và thể nào con cần sự giúp đỡ của Ngài để con trở nên giống Ngài hơn. Xin Ngài tha thứ cho con khi con không muốn biết những lẽ thật đó, khi con quyết tâm hoạch định công việc của mình trái với ý muốn của Ngài. Xin giúp con khao khát được nghe Đức Thánh Linh của Ngài phán với con khi con đọc Lời Ngài, và sẵn sàng vâng theo những gì Ngài nói. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn