Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Xát muối vào vết thương

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:38-44

“Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu, mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự! Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy” (BTT)

Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá trong đau đớn tột cùng, như của lễ chuộc tội cho tội lỗi của nhân loại, nhưng tất cả họ đều sỉ nhục Ngài. Thật là lạ khi đủ mọi hạng người đều muốn xát muối vào vết thương của Ngài. Những tên lính chơi súc sắc để xem ai sẽ giành được áo ngoài của Ngài (Ma-thi-ơ 27:35); các thầy tế lễ cả âm mưu loại bỏ Ngài để củng cố uy quyền của họ; những thầy dạy luật giải thích Lời Đức Chúa Trời; các trưởng lão là những người đứng đầu cộng đồng tôn giáo địa phương; và những thường dân trong đám đông – tất cả đều sỉ vả Chúa Jêsus.

Những câu Kinh Thánh nầy thêm vào hai người nữa: hai tên tội phạm bị đóng đinh cùng với Chúa Jêsus. Họ nhận thức rõ tội lỗi của chính mình. Họ đã nổi loạn và đang nếm mùi công lý. Ngược lại, tất cả những người khác đều đáng kính, tuân thủ luật pháp và hầu như có đạo đức. Nhưng tại sao tất cả họ đều nhạo báng và sỉ nhục Đức Chúa Jêsus Christ? Những tên lính đang làm công việc của họ; giới lãnh đạo tôn giáo đã đạt được mục tiêu của họ, tức là cái chết không thể tránh khỏi của Chúa Jêsus. Đám đông – một số người đã theo Chúa Jêsus và nghe lời Ngài dạy, đều biết Ngài đã xưng là Con Đức Chúa Trời…vậy tại sao họ lại nhục mạ Ngài?

Mỗi lời sỉ vả bộc lộ nhiều về môi miệng nói ra lời đó hơn là đôi tai nghe những lời ấy. Lời sỉ nhục là câu nói quyền lực “… Tôi mạnh hơn hoặc giỏi hơn bạn”. Câu nói nầy thường không đúng nhưng giúp người nói cảm thấy thỏa mãn với ý nghĩ rằng mình vượt trội. Đó cũng là cách để những người xung quanh thập tự giá biện minh cho thái độ và hành động của chính họ. Nhưng khi làm vậy, tất cả đều chứng tỏ rằng họ là những kẻ nổi loạn, chống nghịch Đức Chúa Trời – vốn là bản chất của tội lỗi.

Chúa Jêsus tiếp tục bị sỉ nhục. Sử dụng Danh Ngài cách vô ích do cố ý hoặc bất cẩn thề thốt; phàn nàn về sự thiếu quan tâm của Ngài; chống lại các mệnh lệnh công bình của Ngài; bắt bớ dân sự của Ngài; tuyên bố rằng Ngài không phải là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng; thờ lạy thần giả; phủ nhận thần tánh của Ngài và nghĩ rằng đường lối của tôi tốt hơn đường lối của Ngài… tất cả những việc này là xát muối vào vết thương của Ngài trên thập tự giá.

Con đường duy nhất ở phía trước cho những người như vậy là ăn năn, thừa nhận cuộc đấu tranh giành quyền lực do nổi loạn và kiêu ngạo với Chúa mà không một ai có thể thắng được. Chúa Jêsus đã chết cho những kẻ nổi loạn. Khi họ ăn năn và đầu phục Ngài, họ hoàn toàn được tha thứ như tên trộm trên thập tự giá (Lu-ca 23:40-43), và như Phi-e-rơ (Giăng 21:15-17) – họ được ban cho một chỗ trong nước Ngài mãi mãi.
Lạy Đức Chúa Cha, cảm ơn Ngài đã đưa ra tiêu chuẩn vàng cho mối liên hệ với Con Ngài bằng cách tôn cao Chúa trên tất cả. Xin tha thứ cho con vì đã xúc phạm Chúa Jêsus trong suy nghĩ, lời nói hay hành động của con. Con biết rằng con phải ăn năn và nhận sự tha thứ của Ngài. Xin giúp con hạ mình để vui lòng vâng phục Chúa Jêsus là Chúa và là Vua của đời con. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn