Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tương lai vững chắc đến từ đâu?

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:1-3

“Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Ngài đương ngồi trên núi Ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế.” (BTT)

Khi Đức Chúa Jêsus dẫn các môn đồ ra khỏi đền thờ, họ hỏi Ngài về điều Ngài vừa phán: “Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang!” (Ma-thi-ơ 23:38). Họ nói đến cấu trúc bằng đá đồ sộ chắc chắn mà họ nghĩ nó sẽ tồn tại mãi mãi. Đối với họ, đền thờ là bằng chứng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời với những của lễ thờ phượng dâng lên làm đẹp lòng Ngài. Không thể tưởng tượng được nhà của Đức Chúa Trời lại có thể trở nên hoang tàn. Những điều Chúa Jêsus nói thật đáng lo ngại.

Sau đó, đương khi ở riêng với Chúa, các môn đồ đã xin Ngài giải thích cho họ. Ngài nói cho các môn đồ biết rằng đền thờ đó không tồn tại lâu dài; nó vẫn có thể bị phá hủy. Rồi nó sẽ thành một đống đổ nát. Thật là sốc khi nghe điều đó. Vì vậy, các môn đồ đã hỏi Ngài hai câu hỏi: khi nào thì sự đó sẽ xảy ra?, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế? Có thể họ đã nghĩ 2 sự kiện này có liên quan với nhau, nhưng lại được hỏi và trả lời cách riêng biệt (Ma-thi-ơ 24:4-28; Ma-thi-ơ 24:29-51). Mặc dù vẫn đang trong quá trình xây dựng (đã mất gần 50 năm tính đến thời điểm đó và mãi đến năm 64 sau Công Nguyên mới hoàn thành), đền thờ vẫn toát lên nét vĩnh cửu. Mọi người đều nghĩ rằng Chúa Jêsus sẽ không bao giờ cho phép đền thờ bị phá hủy. Nhưng Đức Chúa Trời cho phép đền thờ (nơi Ngài ngự vào) của thân thể Đấng Christ bị phá hủy (Giăng 2:19-21). Nhưng không giống như sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ, Đền thờ bằng đá to lớn đó đã bị tướng Titus và quân đội La Mã phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên và không bao giờ được xây dựng lại.

Ai trong chúng ta cũng mong muốn được an toàn. Chúng ta tìm kiếm điều đó bằng sức riêng của chính mình hoặc của một ai đó; trong những tòa nhà hay những tổ chức kiên cố hoặc từ niềm tin tôn giáo. Sự thật là tất cả những đồn lũy đó cũng sẽ sụp đổ, ngay cả tôn giáo phong phú, hiểu biết nhiều hay vững mạnh bậc nhất nhưng không có Chúa thì cũng vậy. Chỉ có Chúa Jêsus Christ là còn đến đời đời với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh, và với tất cả những người đặt lòng tin trọn vẹn nơi chính Ngài. Không có điều gì khác có thể đem đến một tương lai vững chắc. Đó là lý do tại sao mặc dù chúng ta sống trong thế gian này nhưng nơi này lại không được xem là nhà của chúng ta; mặc dù chúng ta làm việc trong thế gian này, nhưng nơi đây lại không thể đem đến cho chúng ta phần thưởng đời đời. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến Chúa Jêsus và cần chia sẻ Phúc Âm để những người khác cũng sẽ nhận được sự an ninh tối thượng mà họ luôn tìm kiếm.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng bất biến; là vầng đá và nơi nương náu vững chắc cho tất cả những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Xin Chúa tha thứ cho sự sai trật của con vì thói quen tìm kiếm sự an ninh ở một nơi nào đó hay một con người nào đó, thậm chí ở cả những hoạt động tôn giáo. Xin Chúa giúp con biết quý trọng sự hiện diện của Đấng Christ trong con bằng cách tin cậy, vâng lời Ngài và chia sẻ Phúc Âm của Ngài với bạn bè và đồng nghiệp của con, những người đang tìm kiếm sự an toàn nhưng lại chưa tìm thấy Chúa Jêsus. Trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn