Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Từ chối lời mời của Chúa (3)

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:8-10

“Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.” (BTT)

Trong phần trước của ẩn dụ này, Chúa Jêsus đã kể về một vị vua mời khách đến dự tiệc cưới của con trai mình. Nhưng tất cả khách mời đều liên tục từ chối; họ đã đánh đập và giết chết những đầy tớ được nhà vua sai đến. Nhà vua rất tức giận và sai quân lính đến để xử lý và phá hủy cuộc sống thoải mái của họ. Tuy nhiên nhà vua vẫn muốn có nhiều người dự lễ cưới và yến tiệc, và vì vậy, vua quyết định mời những vị khách khác là những người mà không có lý do gì mong đợi được vua mời. Vua sai thêm nhiều đầy tớ vào thành. Những người này tìm kiếm và mời bất kỳ ai đồng ý đến dự tiệc và cho biết rằng họ sẽ được chào đón tại cung điện. Họ đã tìm thấy một số người tử tế, nhưng những người họ tìm thấy ở các góc đường không phải là những người có đạo đức tốt. Tuy nhiên, những người này được báo rằng họ chỉ cần đến mà không cần lo lắng về quần áo vì trang phục phù hợp sẽ được vua cung cấp (Ma-thi-ơ 22:11-12).

Họ đã đến, và nhiều người cũng đến. Phòng tiệc chật kín người. Tất cả mọi người đều đã được mời, như những vị khách được mời ban đầu, nhưng những người này sẵn sàng nói “Vâng, tôi sẽ đến.” Chúa Jêsus đang nói về những người thu thuế và những gái điếm, những người sẵn sàng lắng nghe Ngài và tin Ngài. Những vị khách ban đầu là những người Y-sơ-ra-ên đúng nghĩa về tôn giáo, nhưng họ không sẵn lòng tôn kính Chúa Jêsus. Họ mất vị trí trong cung vua, bởi vì (mặc dù họ tuyên bố tôn vinh “vua”) họ thực sự coi thường Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus đã phán rằng “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7:21). Các nhà lãnh đạo tôn giáo “tốt” từ chối làm theo ý Chúa muốn, nhưng những người xấu trong xã hội lại sẵn sàng tin cậy Chúa Jêsus. Thật là một bài học cho chúng ta. Không phải lòng mộ đạo hay nghi lễ chứng tỏ lòng tận hiến của chúng ta đối với Đấng Christ, mà là sự vâng phục của chúng ta khi đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Nếu bạn đã nghe Chúa gọi – hãy vâng lời! Không có lựa chọn an toàn nào khác.

Lạy Chúa nhân từ, con cảm ơn Ngài đã kêu gọi con đến với chính Ngài và bởi đức tin đáp lại sự kêu gọi của Ngài. Xin Chúa tha thứ vì có những lúc Ngài kêu gọi con vâng lời trong những việc khác mà con đã từ chối. Xin tha thứ cho con và giúp con hiểu được tầm quan trọng của đặc ân được cùng làm việc với Ngài để kêu gọi những người khác đến với Ngài, ngay cả khi họ có vẻ không xứng đáng cho thiên đàng vì biết rằng Ngài sẽ tiếp đón tất cả những người đáp ứng lời mời gọi của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn