Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thẩm quyền trên ma quỷ

Kinh Thánh: Mác 3:11-12

“Khi tà ma thấy Ngài, bèn sấp mình xuống nơi chân Ngài, mà kêu lên rằng: Thầy là Con Đức Chúa Trời! Song Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ cho ai biết mình.” (BTT)

Mặc dù các thầy tế lễ và các chính trị gia không thể điều tra được Chúa Jêsus là ai, nhưng ma quỷ lại không gặp vấn đề đó. Những thiên sứ sa ngã này ngay lập tức nhận ra Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời đời đời, vị Vua chính thức của nước Đức Chúa Trời. Chúng biết rằng quyền lực tối thượng không nằm trong tay chúng hay tay Sa-tan. Sự xuất hiện của Chúa Jêsus cho biết rằng số các ngày của chúng sắp kết thúc vì cuối cùng Chúa sẽ tiêu diệt chúng nó (Mác 1:24). Những tà ma này nói qua miệng của những người đã bị chúng nhập vào, những người đàn ông hoặc đàn bà cho phép điều ác tồn tại trong họ. Tà ma đôi khi vật người đó xuống đất, khiến họ như bị động kinh (Mác 9:20) hoặc la hét (Mác 5:6-7).

Nếu Chúa Jêsus chỉ là một nhà tiên tri hoặc thầy dạy luật thì ma quỷ sẽ không chút nao núng. Đằng này, chúng lại rất kích động. Chúng thấy rõ ràng rằng Chúa Jêsus có thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Dù vậy, chúng vẫn chế nhạo Ngài, như Sa-tan đã làm trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-7), và khi nó nhập vào Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (Lu-ca 22:3), để thúc đẩy mọi việc diễn tiến theo hướng dẫn đến thập tự giá. Tuy nhiên tất cả những việc làm xấu xa đó đều được Chúa cho phép. Các tà ma không biết rằng việc chúng thao túng các lãnh đạo tôn giáo và đám đông để đóng đinh Chúa Jêsus trên thập tự giá, sẽ dẫn đến sự phục sinh của Ngài và báo hiệu thất bại cuối cùng của chúng vào ngày cuối cùng. Chúa Jêsus đến để phá hủy công việc của ma quỷ (1 Giăng 3:8).

Lời phán đầy quyền năng của Chúa Jêsus đủ làm câm lặng những tiếng chế giễu. Đó là quyền phép sống động. Chúa đã phán, và không cần nói gì thêm nữa. Chúa Jêsus nắm quyền kiểm soát. Lịch trình đến thập tự giá của Ngài đã được sắp xếp và ngay cả ma quỷ cũng bị cấm nói bất cứ điều gì cản trở kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Thậm chí ngày nay, khi người nào bất ngờ nói câu gì đó, chúng ta thường hỏi “Người đó bị gì vậy?” Câu trả lời rất rõ ràng. Chỉ một mình Chúa Jêsus có thể thay đổi tất cả mọi điều. Đây là tin tốt lành cho những người đang sống trong nỗi kinh hoàng. Không phải tất cả điều ác đều là hậu quả trực tiếp từ việc làm của ma quỷ. Bản chất sa ngã cũng đủ khiến chúng ta nổi loạn chống lại Chúa và theo đuổi con đường gian ác: chúng ta phải ăn năn và xin Chúa giúp đỡ để sống đời sống đẹp lòng Ngài (Rô-ma 13:14).

Nhưng chúng ta đang trong một cuộc chiến thuộc linh (Ê-phê-sô 6:10-12). Ma quỷ chắc chắn đang tồn tại và khi nó xúi giục chúng ta không vâng lời Chúa, thì chúng ta phải chống lại nó và đến gần Chúa để được Ngài bảo vệ (Gia-cơ 4:7-8). Đừng để những chiến thuật và lời nói dối của Sa-tan khiến chúng ta sợ hãi bởi vì Đấng ở trong chúng ta lớn hơn Kẻ Ác (1 Giăng 4:4). Đừng quên rằng Chúa Jêsus luôn là Đấng nắm quyền.

Lạy Cha trên trời, con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus đã chứng minh thẩm quyền của Ngài trên ma quỷ và kẻ ác. Xin tha thứ cho con vì đã đánh giá thấp hoặc đánh giá quá cao ảnh hưởng của chúng; hoặc sống như thể con không ở trong cuộc chiến thuộc linh nào. Xin giúp con tin rằng Chúa Jêsus luôn nắm quyền kiểm soát trên mọi thế lực xấu xa. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn