Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thẩm quyền sau lời dạy dỗ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:28-29

“Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.” (BTT)

Tất cả chúng ta đều nói nhiều, thậm chí rất nhiều. Nhưng lời nào trong tất cả những lời này sẽ thực sự tạo sự khác biệt? Khi Chúa Giê-xu nói, mọi người luôn chú ý. Lời dạy của Ngài thật đáng nhớ vì nó không chỉ là lời nói; mọi người đều nhận biết lời Chúa dạy là đúng đắn và họ cần làm gì đó để đáp ứng. Mặc dù Chúa Giê-xu chủ yếu giải thích các nguyên tắc về vương quốc của Ngài cho các môn đồ nghe, nhưng đám đông tụ tập xung quanh vì họ chưa bao giờ được nghe bất cứ điều gì giống như vậy, như thể Chúa đang nói chuyện với họ. Và thật sự là như vậy!

Thẩm quyền rất khác với quyền lực. Quyền lực là khả năng làm cho một điều gì đó xảy ra, hoặc khiến người khác làm theo ý mình. Trong khi đó, thẩm quyền là quyền làm cho điều gì đó xảy ra và khiến người khác muốn đáp ứng lại điều đúng. Từ “tác giả” có cùng gốc với từ “thẩm quyền”: tác giả có quyền nói điều gì sẽ xảy ra với những gì họ đã tạo ra (chúng ta gọi đó là “bản quyền” của tác giả hoặc “bằng sáng chế” của nhà phát minh).

Chúa Giê-xu được gọi là “Tác giả/cội rễ của sự sống” (Công vụ 3:15) vì Ngài là Đấng ban sự sống; và “Tác giả/cội rễ của sự cứu rỗi” (Hê-bơ-rơ 2:10) bởi vì Ngài đã tạo ra nó. Ngài cũng là “Tác giả/cội rễ của đức tin chúng ta” (Hê-bơ-rơ 12:2). Ngài là Đấng có thẩm quyền đằng sau tất cả sự sống trên trái đất này, sự sống đời đời và đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao lời Ngài in dấu bản tánh của Ngài. Điều đó khác hẳn với những giáo sư tôn giáo đã sao chép lời Đức Chúa Trời, nhưng không thể làm theo: vì họ không có lòng chính trực.

Một lý do khác vì sao một số người không muốn đọc những gì Chúa dạy, là vì họ sợ tìm thấy những lẽ thật không thể chối cãi. Và cuối cùng đúng là như vậy! Mọi người tìm kiếm lẽ thật sẽ chỉ tìm thấy nó trong Chúa Giê-xu, bởi vì Ngài là lẽ thật (Giăng 14:6). Những gì Ngài nói đúng với bản tánh của Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:31-32). Mặc dù chúng ta có thể có những ngày rất bận rộn và tham gia vào nhiều hoạt động, nhưng chúng ta cần ưu tiên Chúa trong cuộc đời mình nếu chúng ta muốn sống theo lẽ thật. Trước mắt, cuộc sống sẽ không có ý nghĩa nếu không có Ngài, còn về lâu dài, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Ngài. Cho nên, vì chúng ta đang ở phần cuối của Bài giảng trên núi, vậy thì tại sao không đọc lại một trong những điều Chúa Giê-xu đã dạy dỗ, và suy ngẫm về nó, và cầu xin Chúa cho bạn thấy rõ điều Chúa muốn bạn làm.

Kính lạy Chúa của lẽ thật, cảm ơn Ngài vì mọi điều Chúa Giê-xu nói đều xác thực và hoàn toàn phù hợp với bản tánh thiên thượng của Ngài. Xin Chúa tha thứ những lúc con bỏ qua lời Ngài, có lẽ vì sợ rằng con sẽ nhận thấy Chúa đã đúng còn con thì sai. Con biết rằng hễ điều gì Ngài phán thì đều đúng. Xin giúp con quyết định không trốn tránh Lời Chúa và sẵn lòng để Ngài nói chuyện với con hôm nay. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn