Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thẩm quyền định rõ sự sống đời sau

Kinh Thánh: Mác 12:26-27

“Còn về những người chết được sống lại, thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống! Thật các ngươi lầm to.” (BTT)

Việc thờ phượng Đức Chúa Trời phải theo sự hướng dẫn của Ngài. Nếu không có sự mặc khải thì không ai có thể hiểu được bản tính của Đức Chúa Trời, hoặc điều gì làm đẹp lòng Ngài (Ê-phê-sô 5:10). Điều tốt nhất con người có thể làm là nhìn thấy sự sáng tạo tuyệt vời và hiểu rằng Đấng Tạo Hóa sẽ yêu cầu họ thuật lại những điều mắt họ đã thấy (Rô-ma 1:20). Chúa Jêsus muốn luận về sự sống lại, đây là một buổi học cho các môn đồ, họ sẽ sớm chứng kiến ​​điều đó; và là một bài giảng thần học cho những người Sa-đu-sê, là những người nghĩ rằng không có sự sống lại.

Chúa Jêsus luôn đặt lời dạy của Ngài trong bối cảnh mà người nghe đã biết: về thế giới xung quanh họ (do đó có nhiều ẩn dụ về nông nghiệp hoặc tiền bạc) hoặc Kinh Thánh Cựu Ước, và quy thẩm quyền của Ngài nơi Đức Chúa Cha và Lời đã được chép. Tại sao người Sa-đu-sê không đọc Kinh Thánh? Bởi vì hệ thống thần học sai lầm mà họ dựng lên không đúng với Kinh Thánh. Nói cách khác, lòng họ chứa đầy sự dạy dỗ sai trật mà không còn chỗ cho Lẽ Thật của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jêsus nói: “Thật các ngươi lầm to,” theo nguyên văn từ này có nghĩa là “bị lừa dối”, “bị lường gạt”, “bị dụ dỗ” hoặc “đi sai lạc” khỏi Lẽ Thật. Mỗi thần học sai lầm đều là một trò lừa bịp có sức lôi cuốn để lừa dối con người sai lạc khỏi Lẽ Thật. Đó là lý do tại sao điều cần thiết là phải để Lời Đức Chúa Trời có thẩm quyền trên chúng ta, nếu không chúng ta sẽ là nạn nhân của những giáo sư giả và lòng chúng ta sẽ sai lạc (II Ti-mô-thê 4:3-4).

Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian, với Ngài thì không có quá khứ hay tương lai. Ngài nhìn thấy cả hai cùng một lúc như nhau, như thể mọi thứ đang diễn ra ngay bây giờ. Ngài biết linh hồn của những người chết, và Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của họ. Danh xưng mà Đức Chúa Trời dùng cho chính Ngài: “TA LÀ” (trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14), không chỉ có nghĩa là Ngài hiện hữu trong mọi thời đại, mà mọi thời đại đều hiện hữu cho Ngài. Điều đó không chỉ đúng với khoảng thời gian của lịch sử nhân loại, mà còn đúng với sự tồn tại đời đời. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của những người đã chết có đức tin (Hê-bơ-rơ 11:39-40). Vì vậy, lời tuyên bố của Đức Chúa Trời với Môi-se về mối liên hệ tiếp diễn của Ngài với các tổ phụ là bằng chứng trong Kinh Thánh về sự sống đời sau.

Ngày nay, mặc dù chủ đề về thiên đàng và địa ngục hiếm khi được đề cập trong việc rao giảng Phúc Âm, nhưng những lẽ thật này rất quan trọng để giải thích bản tính đời đời của Đức Chúa Trời, và để ý thức được về sự sống đời sau của những người đã chết (Lu-ca 12:16-21). Trong bất kỳ cuộc hành trình nào, hướng đi của chúng ta sẽ quyết định số phận của chúng ta: nhưng người khôn ngoan biết rằng điều tốt nhất là để đích đến quyết định hướng đi của mình. Sống mà không nghĩ đến sự sống đời sau là sai lầm lớn nhất; thật là thiếu trách nhiệm nếu Cơ Đốc nhân không chia sẻ về sự sống đời sau cho người khác (Lu-ca 16:19-31).

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài thông biết mọi sự cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai của tất cả mọi người. Xin tha thứ cho con về những lần con tin vào sự giảng dạy sai lầm và bị dẫn dụ mà không theo Ngài như Chúa phán dạy. Xin giúp con làm chứng những gì Ngài đã dạy cho con về sự sống đời sau, để những người khác có thể được cảnh báo và đặt đức tin vào chính Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn