Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tấm lòng khác nhau, kết luận khác nhau

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:22-24

“Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Jêsus một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải người đó là con cháu vua Đa-vít chăng? Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.” (BTT)

Thật ngạc nhiên về cách Chúa Jêsus hình thành hai nhóm người đối lập nhau. Những người khác nhau cùng thấy một hành động, rồi đi đến những kết luận khác nhau. Khi một người bị quỉ ám được đem đến cho Chúa Jêsus, người đó không nhìn thấy và không nói được. Khi ra về, người ấy có thể nhìn rõ và nói chuyện bình thường. Sự khác biệt chỉ xảy ra khi gặp được Chúa Jêsus. Theo lẽ tự nhiên, mọi người đều kinh ngạc. Thật là điều kỳ diệu!

Nhưng ngay cả sự thay đổi tốt đẹp này cũng gây chia rẽ. Một vài người nghĩ rằng Chúa Jêsus có thể là Đấng Mết-si-a (Đấng Cứu Thế) đã được hứa từ trước, là con vua Đa-vít… nói cách khác, Chúa Jêsus là người có quyền làm vua dân Giu-đa. Nhưng những người Pha-ri-si lại không đồng ý. Họ thừa nhận quyền năng của Ngài nhưng không chịu quy vinh hiển cho Ngài. Họ giải thích rằng Chúa Jêsus bị quỉ ám và Sa-tan cho Ngài quyền đuổi những con quỉ nhỏ hơn.

Tại sao giới lãnh đạo tôn giáo lại có kết luận vô lý như vậy? Có lẽ bởi vì họ sợ Chúa Jêsus sẽ lãnh đạo dân chúng chống lại người La Mã, khi đó người La Mã sẽ tước đi thẩm quyền của họ trên dân chúng. Có lẽ họ ganh tỵ với quyền lực của Chúa Jêsus và cảm thấy dân chúng tin cậy Chúa hơn là tin họ. Cho dù lý do của họ là gì đi nữa thì họ cũng đang chống nghịch Đức Chúa Trời khi không tôn cao Con Ngài (Lu-ca 10:16). Gán quyền năng của Đức Chúa Trời cho Sa-tan là vô cùng gian ác (Mác 3:22-30).

Ngay cả trong gia đình hay trong cộng đồng thân thiết, người ta cũng có thể đưa ra những kết luận khác nhau về Chúa Jêsus. Họ có thể biết về Ngài nhưng có vài người yêu Chúa, còn những người khác thì làm ngơ hay thậm chí ghét Ngài. Lý do có những khác biệt như vậy xuất phát từ tấm lòng, từ việc họ chọn tiếp nhận hay khước từ quyền cai trị của Chúa Jêsus trên đời sống mình. Đây không phải là sự lựa chọn mang tính đạo đức đơn thuần – đây là lựa chọn sẽ dẫn họ vào thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Vài người nói rằng chỉ khi nhìn thấy phép lạ của Đấng Christ, họ mới tin. Nhưng người Pha-ri-si thì không. Đức tin thật nơi Chúa Jêsus đòi hỏi phải sẵn lòng mời Chúa làm Vua… và đó là một thách thức mỗi ngày, là điều bất khả thi đối với ai không chấp nhận quyền cai trị của Chúa Jêsus trên đời sống mình.

Lạy Chúa của tình yêu và lẽ thật, con cảm ơn Ngài đã giúp con mở lòng đón nhận tình yêu Chúa và cho con sự dạn dĩ để tin cậy Ngài. Con xin Chúa tha thứ cho con vì những lần chống lại mạng lịnh Chúa và không làm theo ý muốn Ngài. Xin Chúa giúp con nhận biết rõ thẩm quyền của Ngài trên đời sống con, và giúp con học tập vâng lời Ngài trong mọi chi tiết của đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn