Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự trở lại độc nhất vô nhị của Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:30-31

“Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.” (BTT)

Mục đích của lời tiên tri là đưa mọi người trở lại với việc tôn trọng giao ước của Đức Chúa Trời và công bố ý định của Ngài, để khi Ngài lấy năng quyền thực thi thì mọi người sẽ biết rằng chính Ngài đang hành động. Những ai ưu tiên tin cậy Lời Ngài sẽ vui mừng, còn ai chống lại Lời Ngài sẽ than khóc. Việc Chúa Jêsus đến thế gian lần đầu tiên đã được tiên tri loan báo theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như Ê-li-sa-bét (Lu-ca 1:45), Si-mê-ôn (Lu-ca 2:29-32) và An-ne (Lu-ca 2:38) thì vui mừng trong khi Hê-rốt thì than khóc (Ma-thi-ơ 2:16-18). Và cũng sẽ giống như vậy vào thời kỳ cuối cùng khi Chúa Jêsus tái lâm.

Sự tái lâm của Chúa Jêsus sẽ là sự kiện độc nhất vô nhị mà chúng ta chỉ được chuẩn bị bởi Lời tiên tri của Ngài và những tác phẩm do các sứ đồ viết ra dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta không biết chính xác dấu hiệu về sự tái lâm của Ngài là gì, nhưng đó sẽ là điều khác thường và không thể nhầm lẫn cho những ai đang mong đợi sự trở lại của Ngài. Phi-e-rơ mô tả một thảm họa trong vũ trụ (2 Phi-e-rơ 3:10); còn Phao-lô mô tả tiếng kèn lớn và hiệu lệnh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16), như Chúa Jêsus lần đầu tiên mô tả trong những câu này.

Các lời tiên tri trong Kinh Thánh nói rằng ngày Ngài trở lại là không thể đoán trước và sẽ đến thình lình. Mục đích của họ là kéo toàn thể dân giao ước của Đức Chúa Trời đến với Chúa Jêsus, để được ở với Ngài đời đời. Đó là mục đích cuối cùng của mọi kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho thế giới, không phải để cứu hành tinh mà để cứu con người ra khỏi thế giới này, những người yêu mến, tôn kính và phục vụ Ngài – để hưởng sự vinh hiển của Ngài đến muôn đời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:14). Chỉ Ngài mới có quyền làm điều này. Và điều này chắc chắn sẽ xảy ra bởi vì Chúa Jêsus đã phán như vậy.

Lời hứa về sự trở lại của Đấng Christ là niềm hy vọng của Hội Thánh. Lời hứa đó tiếp tục đem đến sự an ủi trong đau khổ, sự khích lệ khi bị bắt bớ, sự cấp bách trong công tác truyền giáo, quyết tâm truyền giáo xuyên văn hoá, lý do phải sống thánh khiết, kỷ luật trong lối sống, mục đích sống và niềm tin chắc chắn khi qua đời. Lời hứa này cũng là lý do để chúng ta thờ phượng Ngài, vì biết rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta nhưng sẽ đem chúng ta đến với Ngài (Giăng 14:2-3). Ngài sẽ nhóm tất cả dân sự lại trong nhà của Ngài, tức là tất cả những ai đang đặt niềm tin nơi sự hy sinh của Ngài và vâng phục Đức Thánh Linh. Lời hứa này dành cho bạn, nếu bạn ở trong Đấng Christ. Lời hứa phải là tâm điểm của cuộc đời bạn và là động lực mới mẻ để sống tin kính và can đảm làm chứng ngay hôm nay, cho dù hoàn cảnh đen tối có thể vây quanh bạn.

Lạy Chúa yêu thương, cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã đem con vào Vương quốc của Ngài. Cảm ơn Ngài đã ban Chúa Jêsus đến để làm Cứu Chúa của con và cho con niềm tin chắc rằng Ngài sẽ đón nhận con vào cõi đời đời. Xin tha thứ cho con khi tầm nhìn của con chỉ giới hạn trong hoàn cảnh thay vì được mở rộng bởi lời hứa về sự trở lại của Đấng Christ. Nguyện Chúa giúp con tìm được sự an ủi, sức mạnh và mục đích tươi mới khi con thờ phượng và làm chứng trong lúc này, không để những sự chán nản cản trở con. Xin giúp con biết rằng con không bị bỏ rơi nhưng được yêu thương, và sẽ được Chúa Jêsus đón tiếp khi Ngài trở lại. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn